Nyheter

Många unga samer utsatta för rasism 

Den 6 februari är det Samernas nationaldag.

Unga samer är i stor utsträckning utsatta för rasism. De får utstå hat, hot och våld, vilket är del av en lång historia av rasism. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har därför fått regeringens uppdrag att förebygga och motverka rasism mot unga samer. 

Studier visar att nästan hälften av alla unga samer har blivit illa behandlade eller trakasserade för att de är samer. Unga som tydligt uttrycker sin samiska identitet är mest utsatta. Bland renskötare uppger så många som 70 procent att de blivit illa behandlade.

Unga samer utsätts för hat och hot. Hatbrott och trakasserier mot samer kan ske genom att människor plågar och skjuter renar. Även dödshot mot unga samer förekommer. Sabotage, glåpord och kränkningar är andra exempel på hur rasismen kan yttra sig.

– Den utsatthet som unga samer upplever påverkar deras liv på många sätt. Det påverkar skolgång och introduktionen till arbetslivet, tilliten till vuxna och tilliten till samhällets institutioner men också deras framtidstro och hälsa. Utsatthet för rasism hindrar barn och unga från att få sina rättigheter tillgodosedda, säger Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör i ett pressutlåtande.

En viktig del i arbetet med att förebygga rasism mot samer är att stärka kunskapsnivån i samhället om det samiska folket, deras livsvillkor, kultur och rättigheter som urfolk. I regeringsuppdraget ingår att genomföra insatser som ska ge kommuner och regioner bättre förutsättningar att förebygga och motverka rasism och fördomar mot unga samer. Insatserna ska ske i samråd med de samiska organisationerna.

– Vi har under hösten bland annat konsulterat Sametinget och genomfört samråd med ungdomsförbundet Saminúorra kring vilka insatser som de har behov av. Vi har även inlett samverkan med andra viktiga kunskapsaktörer och organisationer. Det här är ett arbete som behöver ske på alla arenor där unga befinner sig, och det gör vi bäst när vi arbetar tillsammans, säger Anna Ivarsson, utvecklingsledare på MUCF.