Nyheter

Queerlit – ny databas med hbtqi-litteratur

Queerlit, från och med Alla hjärtans dag 14 februari 2023 kommer litteratur med hbtqi-tema vara sökbart i en ny databas.

På alla hjärtans dag den 14 februari lanseras en databas med Queerlit, det vill säga svensk skönlitteratur med hbtqi-tema. I den nya databasen kommer queerlitteratur från 1300-talet och framåt bli sökbar. Samtidigt öppnas också en utställning om hbtqi-litteratur.

– Vi har skapat en databas där vi samlar den litteratur vi tycker har hbtqi-teman och indexerar den med speciellt framtagna ämnesord. Databasen är i första hand riktad mot forskare och litteraturhistoriker men allmänheten kommer också att få tillgång till den, säger Olov Kriström, bibliotekarie och en av deltagarna i projektet Queerlit vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Utgivningen av böcker med HBTQI-teman har ökat under 2000-talet men i databasen finns även äldre litteratur, ända tillbaka till Heliga Birgitta på 1300-talet.

– Vi försöker fånga upp så mycket som möjligt även böcker utan ett centralt queer-tema. Ibland nämns någonting i förbifarten, till exempel att någon anklagas för att vara lesbisk. Vi försöker att ringa in mer än det som traditionellt studerats inom queer litteraturhistoria. I dagsläget tror jag att vi samlat runt 2000 böcker.

Projektgruppen har bland annat studerat digitaliserade dagstidningar för att med hjälp av gamla bokrecensioner finna fler HBTQI-relaterade verk. I sitt sökande hittade de bland annat 40-talsboken Det förtorkade trädet av Eva Berlin.

– Den handlar om en person som i inledningsscenen har mördat sin mamma, vi får sedan följa hans tankar kring hur det kunde bli så. Till en början förstår vi inte vad som är hans problem men så kommer det fram att han har förtryckta begär mot andra män, säger Olov Kriström.

Det var genom att en recensent skrivit om bokens tema som boken hittades.

– Den har inte uppmärksammats i litteraturhistorien tidigare, säger Kriström och tillägger:

– Det är bra att känna till att vi inte gjort en kvalitetsbedömning av de sökbara böckerna. Vi har inte gjort ett urval av endast uppbygglig eller positiv litteratur. I databasens finns väldigt många negativa och stereotypa skildringar, vilket visar på att den historien finns.

Den nya databasen kommer finnas tillgänglig via LIBRIS (de svenska bibliotekens gemensamma katalog). Projektet Queerlit som står bakom databasen tar fortsatt gärna emot tips.

Fakta om Queerlit

Infrastrukturprojektet Queerlit är ett samarbete mellan Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet, KvinnSam, nationellt bibliotek för genusforskning, Kungl. biblioteket och Queerrörelsens arkiv och bibliotek (QRAB). Det involverar forskare inom litteraturvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap vid olika lärosäten och bibliotekarier med specialkunskaper om HBTQI-litteratur.