Nyheter

Danmark beviljar asyl till kvinnor och flickor från Afghanistan

Demonstranter utanför USA:s ambassad i Köpenhamn, till stöd för det afghanska folket efter att USA lämnade Afghanistan, söndagen den 22 augusti 2021.

Danmark har beslutat att bevilja asyl till alla kvinnor och flickor från Afghanistan ”baserat på deras kön”.

Beslutet togs av Flygtningenævnet som hanterar klagomål om asylbeslut som fattas av Udlændingestyrelsen, Danmarks motsvarighet till Migrationsverket.

De fortsatt försämrade förhållandena för kvinnor och flickor i Afghanistan ligger bakom beslutet.

Danmarks beslut följer Europeiska unionens asylbyrås (EUAA) slutsats att ”kvinnor och flickor i allmänhet riskerar att bli förföljda” under talibanstyret och ”därav berättigade till flyktingstatus”, som publicerades den 24 januari. Rapporten visar att situationen för ett antal grupper av människor i Afghanistan, inklusive kvinnor och flickor, är av sådan karaktär att det utgör förföljelse i flyktingkonventionens mening

Beslutet att bevilja asyl har redan gett asylskäl till en kvinna och hennes dotter, som annars skulle förbli i en utsatt position. I ett pressmeddelande från Flygtningenævnet framkommer det att 10 ansökningar som involverar kvinnor och flickor från Afghanistan som avslagits sedan den 16 augusti 2021 kommer att återupptas.

Även om EU:s medlemsländer måste ta hänsyn till EUAA:s vägledning när de utvärderar asylansökningar, förpliktar EU-lagstiftningen dem inte att göra det.

Som Fempers rapporterade i december 2022 har Sverige beslutat att stoppa alla utvisningar av kvinnor och flickor till Afghanistan, och bevilja  flyktingstatus och treårigt uppehållstillstånd.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV