Nyheter

Föräldraledigheten mer ojämställd än statistiken visar

Män är mindre hemma med barn än statistiken visar.

Enligt en ny rapport från TCO är föräldraledigheten ännu mer ojämlik än vad som framgår av statistiken. Situationen är så ojämlik att kvinnors genomsnittliga obetalda föräldraledighet är längre än mäns genomsnittliga totala föräldraledighet under de första två åren.

När obetald ledighet räknas in är kvinnor borta från arbetet i över ett år i genomsnitt under ett barns två första år, vilket är mer än nio månader längre än män.

Rapporten är gjord av förbundet TCO, som samlar 12 fackförbund, vilka bland annat representerar yrkesgrupper som ingenjörer, journalister, lärare, ekonomer och sjuksköterskor.

Skillnaden i obetald föräldraledighet mellan män och kvinnor har också ökat de senaste sex åren, det vill säga tiden som kvinnor tar ut i obetald ledighet jämfört med män.

Rapporten konstaterar också att kvinnors genomsnittliga obetalda föräldraledighet är längre än mäns genomsnittliga totala föräldraledighet under de första två åren av deras barns liv. Kvinnor tog i genomsnitt 4,2 månaders obetald ledighet medan män hade en genomsnittlig total föräldraledighet på 3,4 månader, varav cirka en månad var obetald.

Analysen bygger på beräkningar på Försäkringskassans uppskattningar som visar att kvinnor tar ut en större andel av sin föräldraledighet som obetald ledighet än vad män gör. De senaste siffrorna visar att kvinnor tog ut 32,6 procent av föräldraledigheten under barnets två första år som obetald ledighet, medan män tog ut 28,2 procent som obetald ledighet.

Uppskattningarna för sexårsperioden visar också att utvecklingen av obetald ledighet har gått i en mer ojämlik riktning.

– Föräldraledigheten är ännu mer ojämställd än vad som ofta framkommer och trenden är dessutom negativ. Jag är djupt oroad och förvånad över att vi inte kommit längre. Vi vet att ojämställd föräldraledighet påverkar kvinnors karriär och inkomst negativt, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

För att främja en mer jämlik fördelning förslår TCO bland annat politiska reformer som att dela upp föräldraförsäkringen i tredjedelar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV