Nyheter

EU-länderna uppmanas ansluta sig till Istanbulkonventionen

Eu-ledamöter röstar igenom Istanbulkonventionen för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet, onsdagen den 15 februari 2023.

För att bekämpa könsbaserat våld uppmanas EU-länderna att ansluta sig till och förverkliga Istanbulkonventionen. Det antog Europaparlamentet en resolution om förra veckan.

I en resolution som antogs med 469 röster för, 104 emot och 55 nedlagda röster, onsdagen den 15 februari, röstade EU-lagstiftarna för att ratificera Istanbulkonventionen, som syftar till att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor, i enlighet med en dom från EU-domstolen 2021.

Alla svenska ledamöter utom SD röstade för att EU ska ansluta sig till Istanbulkonventionen, det viktigaste internationella instrumentet för att stoppa det könsbaserade våldet. Konventionen förblir enligt EU ”den internationella standarden för att utrota könsrelaterat våld”.

De flesta EU-länder har ratificierat Istanbulkonventionen. EU-länderna Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Lettland, Litauen och Slovakien motsätter sig dock även fortsatt en ratificeringen, med hänvisning till traditionella värderingar och på grund av oro över genusideologi.

Lagstiftarna fördömde starkt försök i vissa EU-länder, såsom i Polen, att dra sig ur konventionen. EU fördömer också att landet har infört ett de facto förbud mot abort och uppmanade Polen och andra länder att tillämpa konventionen fullt ut.

De kräver också att nationella myndigheter ökar insatserna för att bekämpa desinformation om konventionen.