Nyheter

Femton års positiv trend bruten

 16:12 – dags att gå hem.

Kvinnor arbetar gratis efter klockan 16:12 varje dag. Det framgick när Lön hela dagen presenterade årets klockslag under onsdagen. För första gången på femton år ökar löneskillnaderna igen.

Sedan 2014 har Lön hela dagen räknat fram dagens obetalda arbetstid för kvinnor. Trenden har pekat åt rätt håll sedan första mätningen, från 15:51 till förra årets 16:13. Men i år är kurvan bruten. 16.12 är årets siffra.

Det framgick när årets tidpunkt presenterades under onsdagen. Lönegapet mellan kvinnor och män är 9,9 procent. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag.

– Coronapandemin har gjort det tydligt att undervärderingen av kvinnodominerade yrken och sektorer har livs- och samhällsfarliga konsekvenser. Låt detta bli en väckarklocka för det akuta behovet att rätta till de ojämställda lönerna och villkoren en gång för alla, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby som är initiativtagare till samarbetet, i ett pressmeddelande.

Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik över kvinnor och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid för att möjliggöra jämförelser.

För att öka takten ställer 16:12-rörelsen fem krav:
Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
Jämställd föräldraförsäkring.
Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.
Att pensionssystemet reformeras för att minska pensionsgapet mellan kvinnor och män.

Bakom Lön hela dagen står 16:12-rörelsen:
Sveriges Kvinnolobby (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors rätt, Liberala Kvinnor, LO, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV