Nyheter

Nej till gratis mammografi efter 74 år

Socialstyrelsen kommer inte att erbjuda bröstcancerscreening till kvinnor över 74 år. Beslutet har kritiserats som diskriminerande.

Bröstcancer är ett stort folkhälsoproblem som drabbar kvinnor över hela världen. Tidigt upptäckt bröstcancer genom regelbunden screening kan hjälpa till att rädda liv.

I Sverige erbjuds gratis bröstcancerscreening till alla kvinnor mellan 40 och 74 år. Inbjudningarna till screening slutar dock att komma efter den åldern, ett faktum som har väckt kontrovers eftersom allt fler kvinnor över 74 år fortsätter att få diagnosen bröstcancer.

Nyligen fattade Socialstyrelsen beslutet att säga nej till att erbjuda bröstcancerscreening till kvinnor över 74 år.

Socialstyrelsen menar att det saknas kunskap om effekten av bröstcancerscreening efter denna ålder, och kan inte fastställa om eventuella positiva effekter uppväger de negativa. Beslutet gäller inte personer som söker vård för symtom på bröstcancer som enligt Socialstyrelsen ”alltid ska utredas och följas upp enligt gällande rutiner, oavsett ålder”.

Beslutet har dock fått kritik för att vara åldersdiskriminerande och riskera äldre kvinnors hälsa.

Liza di Paolo-Sandberg, ordförande för SKPF Pensionärerna, en organisation som representerar mer än 60 000 kvinnor över 74 år, uttalade sig mot beslutet i ett pressmeddelande.

Di Paolo-Sandberg menar att bristen på kunskap om mammografi för äldre människor beror på att det inte görs forskning på äldre personer och särskilt inte på äldre kvinnor.

Organisationen föreslår att regionerna tillsammans med forskare inför gratis screening för gruppen över 74 år samtidigt som man följer och analyserar dess effekter.

– En sådan reform skulle öka jämlikheten i vården och på samma gång ge värdefull forskning inför framtiden, säger Liza di Paolo-Sandberg.

SKPF Pensionärerna hade hoppats att Socialstyrelsen skulle följa region Norrbotten som har gått i täten och höjt åldersgränsen för mammografi.