Nyheter

Sexualupplysning på ukrainska

Ukrainska flyktingar i Sverige.

RFSU har tagit fram sexualupplysning på ukrainska. Det är information om sex, kroppen och relationer som kommer ut i samband med årsdagen för Rysslands invasion av Ukraina. Sedan dess har många ukrainska flyktingar kommit till Sverige och därmed har också det här behovet uppstått, enligt RFSU.

– Den här insatsen är viktig, inte bara för de personer som försöker navigera i sin nya tillvaro, utan även för myndigheter och organisationer och andra aktörer som vill stötta dem. Vi hoppas att materialet gör det enklare att prata om kroppen, sex och relationer och lättare att hitta rätt i vården i ett nytt land, säger Sonja Ghaderi projektledare på RFSU.

Ukrainska flyktingar som har fått tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige har på grund av massflyktsdirektivet inte rätt till SFI eller Komvux och det finns stor efterfrågan på information på sitt förstaspråk. Materialet består av animerade filmer, en ordlista och en karta som visar var och hur man kan få hjälp i den svenska vården.

– Att få information på ett språk man förstår och känner sig trygg med gör det mycket lättare att ta till sig. Det kan till och med vara avgörande när det kommer till ämnen som kan upplevas som känsliga och privata, säger Sonja Ghaderi, projektledare på RFSU.