Krönika

Vi måste fortsätta synliggöra vad SD är för ett slags parti

Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet.

”Problemet är inte att Sverigedemokraterna finns. Det största problemet är att etablerade partier normaliserar, legitimerar, samarbetar och regerar tillsammans med dem, även om SD (ännu) inte formellt ingår i den svenska regeringen.”
Malin Björk, (V) om hur partiet agerar i Europaparlamentet.

Det är väl ingen som läser Fempers nyheter som tvivlar på att Sverigedemokraterna fortfarande är ett rasistiskt, sexistiskt, homo- och transfobiskt, auktoritärt, arbetarfientligt och klimatförnekande parti. Därför skriver jag sällan om hur hårresande de sverigedemokratiska ledamöterna agerar i EU-parlamentet.

Jag vill inte ge dem mer uppmärksamhet än de redan får och jag vet också att jag inte behöver övertyga er om faran med detta parti.

Men kanske är det ändå dags att påminna om vad SD sysslar med nere i Bryssel.
 
För det största problemet är inte att Sverigedemokraterna finns. Det största problemet är att etablerade partier normaliserar, legitimerar, samarbetar och regerar tillsammans med dem, även om SD (ännu) inte formellt ingår i den svenska regeringen. Vi måste fortsätta synliggöra vad SD är för ett slags parti. Här är några exempel från EU-parlamentet:

Flyktingpolitik

SD vill ha ett Europa bokstavligen fullt med murar och taggtråd. De vill bryta mot den mänskliga rättigheten att få söka asyl, genom att föra människor på flykt till läger långt utanför EU:s gränser. SD:s EU-parlamentariker Johan Nissinen var en av dem som på den grekiska ön Lesbos 2015 delade ut flygblad till flyktingar för att avskräcka dem från att söka skydd i Sverige. På flygbladen stod bland annat att Sverige är ett osäkert land efter decennier av ”massinvandring” – med gängvåld, skottlossningar och våldtäkter.

Kvinnors rättigheter

SD förnekar att vi har strukturella jämställdhetsproblem vars mest extrema form är det dödliga våldet mot kvinnor. Förra veckan röstade alla svenska ledamöter utom SD för att EU ska ansluta sig till Istanbulkonventionen, det viktigaste internationella instrumentet för att stoppa det könsbaserade våldet. Som enda svenska parti röstade SD också nej till genuspedagogik. SD avstod också i alla delomröstningar som handlade om att stå upp för aborträtten.

Rättsstatspolitik

SD-ledamöter har gång på gång visat beundran för Orbáns Ungern. SD sitter också i samma partigrupp som Polens regeringsparti PiS. Varken Ungern eller Polen lever upp till EU:s standarder för en fungerande rättsstat. Som enda svenska parti vägrar SD konsekvent att fördöma utvecklingen i dessa länder, vare sig det gäller oberoende domstolar, mediefrihet eller hbtqi-personers rättigheter.

Klimatpolitik

Flera av SD:s ledamöter har sagt att de inte tror på klimatförändringarna. I EU-parlamentet röstar de konsekvent emot höjda klimatambitioner.

Synen på Ryssland

Under förra mandatperioden (2014-2019) röstade SD konsekvent till stöd för Ryssland, trots att Ryssland redan 2014 invaderade Krim i Ukraina. Först denna mandatperiod har ledamöterna börjat rösta annorlunda.

Ekonomisk politik

SD röstar för en ekonomisk politik som är så marknadsliberal som möjligt. Det enda SD vill subventionera är den ohållbara kärnkraften, som är en ickefråga och ickelösning för oss som tar klimathotet på allvar. 
 
Så nej, nej, nej. SD är inte som alla andra partier. De hotar vår själva existens och demokratins grundvalar, de hotar grundläggande mänskliga rättigheter och trampar på internationella överenskommelser och åtaganden. Därför är normaliseringen av dem inte bara oansvarig. I mina ögon är högerns och Liberalernas SD-washing oförlåtlig.

Malin Björk (V), EU-parlamentariker.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV