Recension

Krigets Ukraina – ur kvinnors perspektiv

Lisa Bjurwald, författare och utgivare av aktuella boken Slava Ukraini!.

I Slava Ukraini! gör Lisa Bjurwald en resa till kvinnorna i Ukraina  – de som varken synts eller rapporterats om i traditionella nyhetsmedier. Boken är fylld av både hopp och förtvivlan från det krigshärjade landet. Maria Bratt har läst.

Lisa Bjurwald är en prisbelönt journalist, författare och förlagschef. Hon har skrivit för bland annat DN, ETC, SvD med flera. Hon har även varit delägare och redaktör för Medievärlden, och tidigare varit chefredaktör för tidningen Författaren. Aktuella Slava Ukraini! är utgiven av hennes eget nystartade förlag – Bite the bullet press.

Slava Ukraini! betyder ”Ära för Ukraina!” och boken är en längre form av granskande journalistik om kriget i Ukraina som fokuserar på kvinnornas situation i landet. Kriget som nu har pågått i ett år på dagen. Bjurwald har tidigare engagerat sig i kvinnorättsfrågor och utsatthet, men har bevakat kriget sedan det började för ett år sedan från kvinnors perspektiv för en rad olika tidningar.

I boken skildras kvinnorna som både motståndare och krigsoffer för den ryska regimen. Boken bygger på hennes egna resor till Ukraina och Polen, och ett omfattande material av intervjuer av flyktingar, politiker, forskare, författare och kvinnor som arbetar på hjälporganisationer. Bjurwald tog många risker i sina resor till Ukraina och Polen för att samla fakta och information och visar på hennes starka engagemang.

Slava Ukraini! är uppdelad i tre delar: Flykt, kamp och framtid. I den första delen om Flykt beskriver hon de utsatta kvinnorna främst: våldtäkter, mord och sexuell tortyr. Det är en tung läsning. Men sedan vänder det i andra delen, Kamp, där kvinnornas motstånd och handlingskraft framträder.  Bjurwalds syfte är att visa hur handlingskraftiga kvinnorna i Ukraina är och hon byter perspektiv i andra och tredje delen – från krigsoffer till hjältar. I den tredje delen, Framtid, diskuteras Ukrainas och Rysslands framtid och hur Ukraina ska gå vinnande ur kriget, varför inte kriget kunnat stoppats ännu. Ukrainska kvinnor är kämpar, vilket inte framgått i någon nyhetsrapportering under krigets gång. De strider som soldater, anordnar demonstrationer, och många fler exempel tas upp.

Bjurwald har en originell berättarstil med syfte att lära ut, ge historiska perspektiv och använder jämförelser med andra krig, som exempelvis andra världskriget. Hon beskriver den problematiska situationen som Ukraina haft med Ryssland under lång tid. I över 1000 år har Ryssland varit ett hot. Detta har knappats uppdagats i Sveriges nyhetsmedier. Läsaren får information och fakta om bakgrunden till Rysslands invasion – kriget kom inte som en blixt från klar himmel. Här återges Ukrainas komplicerade historia.

Slava Ukraini! är välskriven och viktig i debatten om det krigshärjade Ukraina. Det känns autentiskt att läsa och berättelserna är så levande att det känns som att man följer med som åskådare på Bjurwalds resor. När man ser sönderbombade hus på teve blir det till slut avpersonifierat. Boken tar fram personliga berättelser och ger en djupare förståelse för lidandet i ett krigshärjat land, och ger läsaren hopp om en bättre framtid för Ukraina.

Slava Ukraini!
Av Lisa Bjurwald
Bite the Bullet Press
2023