Nyheter

Kontorsarbetare som tränar har bättre kondition än kroppsarbetare

Personer som är fysiskt aktiva på jobbet har oftast sämre kondition än kontorsarbetare som tränar på fritiden – en paradox som forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt.

Även om många yrken har utvecklats och blivit mindre fysiskt krävande under de senaste decennierna, arbetar en stor del av arbetsstyrkan fortfarande i yrken med höga krav på fysiskt arbete.

Fysiskt arbete innebär dock inte bättre kondition. Det har nämligen visat sig att kontorsarbetare som tränar har bättre kondition än personer som har ett fysiskt arbete. Ett fenomen som forskare nu har studerat.

Som underlag för studien har forskare på Gymnastik- och idrottshögskolan (GHI) i Stockholm undersökt hälsoprofilbedömningar och konditionstester från 50 000 personer under åren 2015 och 2020 och jämfört dem med tidigare publicerade data kring olika yrkens konditionskrav.

Resultatet visar att personer med mer fysiskt krävande yrken har sämre kondition jämfört med personer med mindre fysiskt krävande yrken.

Fysiskt arbete ofta statiskt och begränsande

Enligt studien beror det på att fysisk aktivitet på arbetet ofta skiljer sig från självvald konditionsstärkande träning på fritiden, den är oftast längre och inte självvald, med begränsade möjligheter till återhämtning och kan vara statisk eller begränsad.

Många som har ett fysiskt krävande arbete tror att de får bättre kondition genom aktiviteten på arbetet, men intensiteten kan vara för låg för att förbättra konditionen.

Studien belyser också betydelsen av bra kondition för att långsiktigt klara av ett fysiskt krävande arbete.

En metod som prövas i Danmark är att anpassa den fysiska aktiviteten på arbetet för att göra den mer hälsosam, med mer återhämtning, mer högintensiva inslag och mindre statisk belastning.

Forskarna hoppas att detta kan väcka arbetsgivarnas intresse för att skapa en hållbar hälsa i fysiskt utmanande arbetsmiljöer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV