Evenemang

8 mars – Internationella Kvinnodagen

ONSDAG 8 MARS, UMEÅ

8 mars, Internationella kvinnodagen – en dag att uppmärksamma att vi fortfarande har långt kvar till ett jämställt samhälle och stötta och peppa varandra i den kamp vi behöver bedriva varje dag.

I en värld som går mer och mer i anti-feminismens tecken är det extra viktigt att samlas och lära oss av varandra, historien och förstå samtiden. Vi behöver också samlas för att påminna oss själva om att vi är många, och tillsammans blir vi starkare.

Vi bjuder in till en helkväll med folkbildning och liveunderhållning. En kväll för att lära sig saker, och såklart för att ha kul!
Eventet är öppet för alla, men vissa aktiviteter kommer vara separatistiskt för tjejer och transpersoner.

SCHEMA
16:30-17.00: Filmvisning
17.00-17:45: Föreläsning: Handlingens politik – om socialt engagemang som systemkritik med Hanna Bäckström Olofsson
18.15-19.30: Feministiskt självförsvar med Umeå Kampcenter (OBS separatistiskt för tjejer och transpersoner)
18.30-19.00: Filmvisning (samma som ovan)
19.45-20.30: Poesiworkshop med Faiza Issa Aden Farah
20.45-21.45: Liveakter: Poesi med Faiza Issa Aden Farah och Andra Anna, musik av Hanna Margareta

SAMTIDIGT
kommer vi ha mat för donationspris, bokbord, brevskrivning, tatueringshörna samt lotteri med fina priser!

VOLONTÄRER
Vi kommer behöva en del hjälp innan, under och efter eventet. Vill du hjälpa till? Skriv till oss! Antingen på sociala medier (fb, Instagram) eller på mejl (bokkafeangbett(a)riseup.net)

Eventet är gratis och nyktert. Språk kommer i huvudsak vara svenska, men kan på workshops alterneras på engelska. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade. Hiss finns. Mat kommer vara vegansk och glutenfri.
Plats: Kulturhuset Klossen, Ekonomstråket 6, Ålidhem
I samarbete med Studiefrämjandet

8th of March, International Women’s Day – a day to recognize that we still have a long way to go to an equal society and to support and encourage each other in the fight we need to take on every day.
In a world that is moving more and more in the direction of anti-feminism, it is especially important to gather and learn from each other, history and understand the present. We also need to gather to remind ourselves that we are many, and together we become stronger.
We invite you to an evening of lectures, workshops and live entertainment. An evening to learn things, and of course to have fun! The event is open to everyone, but some activities will be separatist for women and trans persons.

SCHEDULE
16:30-17.00: Movie
17.00-17:45: Lecture: Handlingens politik – om socialt engagemang som systemkritik med Hanna Bäckström Olofsson (Swedish)
18.15-19.30: Feminist self defense with Umeå Kampcenter (OBS separatistic for women and trans people)
18.30-19.00: Movie (same as earlier)
19.45-20.30: Poetry workshop with Faiza Issa Aden Farah
20.45-21.45: Live: Poetry with Faiza Issa Aden Farah and Andra Anna, music from Hanna Margareta

MEANWHILE
will we have food (donation price), book tables, letter writing, tattoo corner and lottery with nice prices!

VOLUNTEERS
We’ll need some help before, during and after the event. Do you wanna help us out? Write to us! Either on social media (fb, instagram) or send us an e-mail (bokkafeangbett(a)riseup.net)

The event is free and sober. The language will mainly be in Swedish, but the workshops can alternate in English as well. The premises are accessible. There is an elevator. The food will be vegan and gluten free.
Location: Kulturhuset Klossen, Ekonomstråket 6, Ålidhem
In elaboration with Studiefrämjandet

8 mars – Internationella Kvinnodagen
ONSDAG 8 MARS, UMEÅ
Kl 16:130
Kulturhuset Klossen
Evenemang av Bokkafé Angbett och Kulturföreningen Svarta katten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV