Evenemang

8 marsdemonstration utanför Mexikos ambassad

ONSDAG 8 MARS, STOCKHOLM

Stå upp för kvinnors rätt till liv och trygghet i Mexiko. I år är fokus för Internationella kvinnodagen, 8 mars, det dödliga våldet som kvinnor utsätts för i Mexiko, även kallat Femicid, våld mot kvinnor bara för att de är kvinnor.
Femicid är den mest extrema formen av våld mot kvinnor och uttrycker mest våldsamt den diskriminering och ojämlikhet kvinnor möter. Det innefattar både mord av kända och okända förövare, både i hemmet och i offentliga utrymmen.

I Mexiko försvinner och mördas i genomsnitt 10 kvinnor och flickor varje dag, både av närstående och okända förövare. Morden är många gånger brutala och föregås av grovt sexuellt våld. Många gånger hittas offren långt senare, ibland i sådant skick att de knappt går att identifieras. Familjer till de utsatta får utstå maktlöshet när utredningarna på alla sätt är undermåliga och i många fall felaktigt klassas som olyckor eller självmord.
Amnesty kräver att myndigheterna står upp för kvinnors rätt till liv och trygghet, samt deras familjers rätt till ett juridiskt skydd och tillgång till rättvisa.

När? 8 mars 16:30-17:30
Var: Utanför Mexikos ambassad, Luntmakargatan 34, 111 37 Stockholm.

Medlemmar från kvinnorättsgruppen, Latinamerikagruppen och studentgruppen kommer vara på plats och ha plakat med oss man kan använd och finaste Amnestykören kommer sjunga några låtar!

Det kommer även hållas ett öppet hus på Amnestys Stockholm kontor den 6 mars 18:00-20:00 för den som vill vara med och måla plakat och banderoller. Vi kommer fika o samtidigt lära oss lite mer om Amnesty och femicid! All information om öppet hus finns i anmälningsformuläret.

Arrangör: Amnesty kvinnorättsguppen i Stockholm

DEMONSTRATION OUTSIDE THE MEXICAN EMBASSY!
Stand up for women’s right to life and safety in Mexico! For this year’s International Women’s Day our focus is on the deadly violence, also known as femicide, that women in Mexico have to face in their everyday lives solely because they are women.
Femicide is the most extreme form of violence against women and it violently expresses the discrimination and inequality that women in Mexico face. The femicide is perpetrated by people ranging from complete strangers to close relatives, both at home and out in public spaces.
In Mexico about 10 women get kidnapped and murdered everyday. The murders are extremely brutal and are often premeditated by aggravated sexual violence. Many times the victims are found much later, sometimes in such a condition that they are nearly impossible to identify. The families to the victims are completely powerless when the investigations are inadequate and in many cases wrongfully ruled by the police as accidents or suicides.
Amnesty demands that the Mexican authorities stand up for women’s rights to life and safety, as well as the right of their families to legal protection and justice!
When? 8th of March 16.30-17.30
Where? The Mexican Embassy, Luntmakargatan 34, 111 37 Stockholm
Members of Amnesty’s women’s rights group, Stockholm student group, and Latin America group will be there and bring posters/signs that you can use. The Amnesty choir will sing some songs!
There will be an open house at the Amnesty office as well on the 6th of March at 18.00-20.00 for those who want to help paint posters and banners. There will be fika and you can learn more about Amnesty and femicid! All the information about the open house is in the sign-up form below.

8 MARS DEMONSTRATION UTANFÖR MEXIKOS AMBASSAD I STOCKHOLM
ONSDAG 8 MARS
KL. 16:30–17:30
Luntmakargatan 34, SE-111 37 Stockholm, Sverige
Evenemang av Amnesty Latinamerika, Amnesty International Students of Stockholm m fl.