Evenemang

Eftervåld – våldet som fortsätter trots att kvinnan lämnat

ONSDAG 8 MARS, MOTALA

8 mars internationella kvinnodagen
Motala Kvinnojour arrangerar en föreläsningskväll under temat Eftervåld – våldet som fortsätter trots att kvinnan har lämnat.
Folkets Motala kl 18-20

Föreläsare: Forskare Sara Skoog Waller och Ella och Cissela, 2 kvinnor som lever gömda
Att en kvinna lämnar en våldsutövande man innebär inte nödvändigtvis att våldet upphör. Många gånger fortsätter våldet i olika former även efter separationen och myndigheter som egentligen ska skydda våldsutsatta kvinnor och barn kan bli en del i eftervåldet och upprätthållandet av förövarens kontroll. För utsatta kvinnor och barn innebär det att den fara, maktlöshet och normalisering av våld som de levt med innan separationen, upprätthålls trots att kvinnan gör allt i sin makt för att bli fri. Baserat på sin forskning berättar Sara Skoog Waller, fil.dr i psykologi och forskare inom könsrelaterat våld, om eftervåldet och dess konsekvenser.

I skuggorna av det svenska samhället lever tusentals kvinnor och
barn gömda. Samhället gömmer undan dom i ett försök att skydda från våld, hot och trakasserier från en man som kvinnan har eller har haft en nära relation till, många gånger är mannen fadern till hennes barn. Kvinnan och barnen göms undan till en tillvaro av utanförskap i samhället, stora psykiska påfrestningar och ett ansvar för sin egen och familjens säkerhet. Kvinnan och barnen lever med en ständig vetskap om att blir familjen hittad kommer familjen tvingas att fly vidare men i värsta fall kommer det resultera i grovt våld och död.

Ella och Cissela, 2 kvinnor som lever gömda, berättar om våldet, uppbrottet och livet som gömda. De berättar om sin erfarenheter kring samhällets och myndigheternas stöd samt deras erfarenheter och rädsla för den största maktfaktorn i vårt samhället, de svenska domstolarna.

Kvinnojourens husband Systerskapet framför feministiska sånger och Tina Olby läser ur sin bok Anna och hennes systrar.
Välkomna!

Eftervåld – våldet som fortsätter trots att kvinnan lämnatI
ONSDAG 8 MARS
KL. 18:00
Folkets Hus i Motala
Evenemang av Motala kvinnojour