Evenemang

Manifestation mot människohandel med kvinnor och barn

ONSDAG 8 MARS, UPPSALA

Människohandel är en kräkning av mänskliga rättigheter. Handel med människor är den tredje största formen av organiserad brottslighet efter handel med vapen och narkotika. Kom på manifestation anordnad av S-kvinnor i Uppsala på 8 mars!

8 MARS 2023
Kl 18.30 – 20.00
Forumtorget i Uppsala

Talare
Riksdagsledamoten Sanne Lennström (S)
Riksdagsledamoten Ilona Waldau Szatmari (V)

Manifestation mot människohandel med kvinnor och barn på FN:s internationella kvinnodag
ONSDAG 8 MARS
KL. 18:30–20:00
Forumtorget Uppsala
Evenemang av Socialdemokraterna i Uppsala och S-Kvinnor Uppsala