Evenemang

Stoppa backlashen för kvinnor och flickor

ONSDAG 8 MARS, STOCKHOLM

Efter flera år av pandemi kan vi äntligen se fram emot en fysisk demonstration på 8 mars!

Kom till Sergels Torg i Stockholm klockan 18.00 för att tillsammans gå till Norrmalmstorg.

STOPPA BACKLASHEN FÖR KVINNORS OCH FLICKORS RÄTTIGHETER
Kvinnor tjänar 10 procent mindre än män, får 31 procent lägre pensioner, inkomstgapet mellan könen är 23 procent och nästan dubbelt så många kvinnor som män är sjukskrivna. Mer än hälften (55 procent) av alla kvinnor har utsatts för våld av en man och under 2021 levde 240 000 kvinnor och flickor i Sverige under utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. 12-åriga flickors psykiska ohälsa har på ett år ökat med nästan 80 procent. Krig, konflikt och klimatförändringar har störst inverkan på kvinnors och flickors liv men män har fortfarande makten över politiken. Runt om i världen, inte minst i Iran, ser vi hur kvinnorättsaktivister kämpar med sina liv som insats.

VÅRA KRAV:
Det är dags för svenska beslutsfattare att agera för att Sveriges ska leva upp till FN:s kvinnokonvention. Vi samlas under internationella kvinnodagen för att höja våra röster, tillsammans kräver vi att Sverige ska:

– Minska löne- och andra inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Alla kvinnor ska ha en inkomst som går att leva på!
– Förbättra villkoren i kvinnodominerade välfärdsyrken, öronmärk arbetsmarknadsinsatser och företagsstöd till kvinnor!
– Bättre och mer tillgänglig förlossningsvård i hela landet, mer jämställda ersättningssystem för vård och mer forskning på kvinnohälsa!
– Höj anslaget till kvinnors och flickors organisering i Sverige och inom biståndet!
– Stoppa straffriheten för mäns våld mot kvinnor och flickor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt förbjud pornografi och surrogatmoderskap!
– Säkerställ ett tryggt mottagande för kvinnor och flickor på flykt!
– Stoppa objektifieringen och sexuliaseringen i reklam och på sociala medier och stärk unga kvinnors psykiska hälsa!

TALARE:
Märta Stenevi, språkrör Miljöpartiet
Nooshi Dadgostar, partiledare Vänsterpartiet
Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor
Annika Strandhäll, ordförande S-Kvinnor
Amineh Kakabaveh, Varken Hora eller Kuvad
Astrid Carsbring, Kvinnofronten
Daniella Johansson, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
Arya Yekta, MeToo movement Iran
Galia Ostovar, Somaya
Hedvig Wärngård, Ung vänstern Storstockholm
Hannah Sörbom, Stjärnjouren
Ayse Didar från Kurdiska Kvinnoföreningen AMARA
Paulina Sokolow, Feministiskt Initiativ
Organisationen Baluchiska Kvinnoföreningen, Bramsh
Alma Carlsson, SSU Stockholm
Poeten Sara Rad
Poeten Ester Berg
Information om talare och medverkande kommer inom kort.

8 mars demonstration
ONSDAG 8 MARS
KL. 18:00
Sergels torg
Evenemang av Sveriges Kvinnoorganisationer