Intervju

Välfärd och rättigheter i fokus för finska Fi

Emilia Taskinen är ordförande för det Feministiska partiet i Finland.

Det finska Feministiska partiet är ett av flera småpartier som ställer upp i valet i Finland den 2 april. Att få gehör för den feministiska politik partiet representerar är tufft i ett politiskt landskap där många framträdande företrädare i regeringspartierna är uttalade feminister.
– Feministiska partiets roll är att föra mångfaldens röst i politiken, där minoriteter fortfarande marginaliseras, säger Emilia Taskinen, ordförande för partiet.

Icke-diskriminering, välfärd till alla, välmående och mänsklig säkerhet är några av partiets kärnfrågor.

Men den mest akuta frågan just nu, anser Emilia Taskinen, är den ekonomiska situationen. Oron är att den nedåtgående ekonomin kan komma att innebära åtstramningar i den offentliga sektorn, vilket skulle slå särskilt hårt mot kvinnor och utsatta grupper i samhället.

– Vi skulle vilja se säkrade investeringar i välfärden, såsom utbildning och hälso- och sjukvården, säger Taskinen som vill understryka vikten av att investera långsiktigt, vilket handlar om att satsa på till exempel utbildning och hälso- och sjukvård.

– När vi investerar i välmående får samhället som helhet tillbaka mer, säger hon.

Det Feministiska partiet värnar också mångfalden och vill att mänskliga rättigheter i Finland ska omfatta alla, även de som lever marginaliserade – inte minst många utrikes födda personer.

– Välmåendet måste omfatta alla, säger Taskinen som menar att det inte är så idag eftersom samhället är byggt på underbetalda jobb och vårdarbeten eller obetalt omvårdnadsarbete.

Därför är även hälso- och sjukvården en prioriterad fråga för partiet.

LÄS ÄVEN: Populär partiledare till val i högervindar i Finland

Förebyggande feministisk politik svårt i krigstider

Jag undrar hur kriget i närområdet har påverkat förutsättningarna för att driva feministisk politik.

– Feministisk politik handlar i grunden om att arbeta förebyggande så att konflikter och krig inte uppstår. Det vi kan göra nu är att vara starkt solidariska med de drabbade. Det är också feministisk politik i praktiken.

Partiet har sagt nej till Nato och står fast vid det, eftersom det inte går att föra ett ja till Nato ur ett feministiskt perspektiv.

Hur skiljer sig Feministiska partiet från Vänsterförbundet i Finland som också har en stark feministisk agenda?

– Flera partier i Finland har just nu starka feministiska företrädare. Det som skiljer oss är att vi är ett feministiskt parti. Den feministiska politiken i de andra partierna är beroende av individer, som kommer och gå, säger Emilia Taskinen.

Partiet bildades år 2016 och har tidigare deltagit i både riksdags- och kommunalval, men har för närvarande inte någon ledamot i något kommunfullmäktige. Målsättningen inför riksdagsvalet är att få en plats i riksdagen.

Vad säger du till dem som tycker att det är ”för mycket feminism” i politiken?

– Jag tror att många har missförstått vad feminism handlar om. Att kvinnor vill ha mer makt. Det handlar snarare om att alla ska ha samma möjligheter oavsett bakgrund, kön, klass och etnicitet, vilket de inte har i Finland idag.

– Om det gör det enklare för någon kan vi ses som ett människorättsparti, avslutar Taskinen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV