Nyheter

Årets kvinnogärning till advokat Rebecca Lagh

Advokat Rebecca Lagh.

På Internationella kvinnodagen fick advokaten Rebecca Lagh utmärkelsen Årets kvinnogärning 2022 av Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

– Det känns otroligt roligt och hedrande att få denna utmärkelse. För mig är det här en av de finaste utmärkelserna man kan få, säger Rebecca Lagh, i ett pressmeddelande.

Priset går till en person ”som genom en anmärkningsvärd och signifikant gärning har bidragit till att mäns våld mot kvinnor lyfts fram i ljuset och visat att denna verklighet, som alltför många kvinnor lever i, också går att förändra”.

I advokat Rebecca Laghs fall handlar det om att hon ”bidragit till att våldets normaliseringsprocess för första gången använts som grund vid en fällande dom”, skriver Roks i motiveringen.

På frågan vad den här domen kan komma att betyda för våldsutsatta kvinnor i framtiden säger Lagh:

– Om domen håller sig i övre instans kan den få en avgörande betydelse för våldsutsatta kvinnor generellt. Vi kommer sannolikt se fler fällande domar om kunskapen och förståelsen för normaliseringsprocessen ökar. Fler kvinnor kommer känna sig trodda, vågar berätta och anmäla brott. Fler kommer få upprättelse för det våld de blivit utsatta för och med det kommer också förtroendet för rättsväsendet öka. Till det kommer att domare och rättsväsendet i stort kommer att tvingas läsa på om vad normaliseringsprocessen innebär och hur det påverkar den som är våldsutsatt att leva i en relation där det förekommer upprepat och systematiskt våld.

– Förhoppningsvis slipper våldsutsatta kvinnor framöver svara på frågor som varför hon inte lämnat relationen tidigare, varför hon inte tydligare sagt nej eller dylikt. Det psykiska våldet, söndringen och kontrollen som ofta skadar mest kommer helt enkelt att få större tyngd, bli tydligare och få en helt annan relevans i brottmålsdomar än idag.

Roks ordförande Jenny Westerstrand som ingår i juryn för utmärkelsen, menar att den här fällande domen inger hopp om att fler våldsutsatta kvinnor ska få rättvisa skipad i framtiden.