Nyheter

Smärta i underlivet kräver ökad kunskap i vården

Negativa upplevelser vid gynekologbesök och smärta vid samlag hänger ihop. Det visar en ny studie från Umeå universitet, som konstaterar att två av tre kvinnor som har sökt vård för underlivsbesvär upplever denna kombination.

Enligt forskarna bakom studien krävs ökad medvetenhet inom vården för att kvinnor med smärtor i vulva ska få tillgång till rätt behandling.

– Ökad medvetenhet, ett erfaret vulvamottagningsteam och omhändertagande av flera olika vårdspecialister är nödvändigt för ett optimalt omhändertagande och behandling av kvinnor med vulvasjukdomar, säger Elisabet Nylander, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet och en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Studien, som bygger på enkätfrågor och journaluppgifter för totalt 600 kvinnor som behandlades för besvär i vulva och vagina under perioden 2005 till 2021 vid Norrlands universitetssjukhus, är publicerad i den vetenskapliga tidskriften JEADV Clinical Practice.

De flesta som deltog i studien levde i ett fast förhållande. Nästan nio av tio hade positiva erfarenheter av sex, men fler än hälften beskrev minskad sexlust och att de kände torrhet i samband med samlag. En tredjedel av kvinnorna hade negativa erfarenheter av gynekologiska undersökningar, lika många som tidigare behandlats för depression.

Läs även: Skillnader i smärtbehandling mellan män och kvinnor

Det allra vanligaste symtomet bland kvinnorna i studien var smärta vid samlag, något som beskrevs av två tredjedelar av kvinnorna i studien. Och i studien konstateras att det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan smärta vid sex och negativa upplevelser av gynekologisk undersökning.

Men medan smärta var den vanligaste diagnosen hos yngre kvinnor, var inflammatoriska hudsjukdomar vanligast hos kvinnor från 40 år och uppåt.

Många av kvinnorna uppvisade komplexa symtom som kan vara svåra att tolka och som kan kopplas till många aspekter av livet.

– Besvären och sjukdomsbilden varierar mycket beroende på kvinnans ålder, något som specialisterna i vården bör vara medvetna om vid undersökning och diagnos, säger Elisabet Nylander.

Symtom från vulva o vagina drabbar ungefär var tredje kvinna, och påverkar både sexuell och psykosocial hälsa negativt. Däremot finns det inte mycket forskning på området. Behovet av mer kunskap för att bättre förstå kvinnor med vulvasjukdomar är därför stort. Den nu genomförda studien är en av de mest omfattande på området.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV