Evenemang

ETOWN QUEER FEST 2023

FREDAG 28 JULI, ESKILSTUNA

Vi är tillbaka för sjätte året i rad! Vi vill tillsammans med er skapa en antikapitalistisk och queer mötesplats där personer med olika erfarenheter inom communityt och från olika delar av landet kan mötas, utbyta kunskap och knyta band med varandra. Vi vill vara en plattform där queer kultur, konst och kunskapsutbyte står i fokus – av queera för queera. Vi vill vara en festival där gränsen mellan akter/konstnärer och besökare inte är speciellt stor – vi ser det som att alla deltagare bygger festivalen tillsammans i en uttrycklig Do It Yourself-anda. Etown Queer Fest är drogfritt och öppet för alla åldrar.

OPEN CALL
Vad önskar du att din dröm-queer-festival-kollo-mötesplats innehöll? Vi söker dig som vill vara med och skapa Etown Queer Fest tillsammans med oss. Är du queer och sitter kunskap om ett visst ämne och skulle vilja hålla i en diskussionspunkt eller en workshop om det? Skriver du poesi, tatuerar, är artist eller konstnär? Maila oss på [email protected] innan den 5e april. Vi vill särskilt lyfta personer eller perspektiv som annars kanske inte hörs speciellt mycket i andra queersammanhang, och gärna personer från olika delar av Sverige. Vi söker både nya och erfarna akter och kan stötta dig i att bolla idéer om det behövs.

ENG:
We are back for the sixth year in a row! Together with all of you, we want to create an anti-capitalist and queer meeting place where people with different experiences within the community and from different parts of the country can meet, exchange knowledge and bond with each other. We want to be a platform where queer culture, art and learning is in focus – everything done by the queers for the queers. We want to be a festival where the line between acts/artists and the visitors of the festival isn’t that clear. We want everyone on site to build the festival together in an explicit Do It Yourself spirit. Etown Queer Fest is drug free and open to all ages.
OPEN CALL
What do you wish took place at your dream-queer-festival-camp-meeting place? We are looking for you who want to create Etown Queer Fest together with us. Are you queer and have knowledge about a certain topic, and would like to hold a discussion hour or a workshop about it? Do you write poetry, tattoo or are you an artist in any kind of way? Email us at [email protected] before April 5. We especially want to book people or perspectives that maybe don’t get a lot of space at other queer events, and we are looking for people from all over Sweden. We want both new and experienced acts, and we can support you in developing your idea if it is needed.

ETOWN QUEER FEST 2023
FREDAG 28 JUL
KL. 15:00–30 JUL KL. 16:00
Balsta Musikslott
Evenemang av ETOWN QUEER FEST

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV