Recension

Fascinerande om Indiskas grundare Mathilda Hamilton

Mathilda Hamilton.

Författaren och journalisten Sara Sjöström är aktuell med en biografi om Mathilda Hamilton, missionären som reste till Indien och sedan grundade butikskedjan Indiska. Det är en bok ”om en kvinnas frigörelse, drivkrafter och klassresa”, skriver Maria Bratt.

Mathilda Hamilton, Indiskas grundare, var en färgstark person som hade ett fascinerande liv med tvära kast mellan högt och lågt. Från att vara celebritet och miljonär till att bli patient på mentalsjukhus. Hennes liv var kantat av priser, pengar och ära men även sjukdomar, svek och lidanden. Allt detta skildras i Sara Sjöströms bok Mathilda : historien om Indiskas grundare.

Boken bygger framför allt på ett fotoalbum fullt av fina svartvita fotografier och tänkvärda citat, som tillhörde Mathilda. Det är ett omfattande fotomaterial, som även innehåller litteratur, intervjuer, arkivdokument, artiklar och filmer.

Och det är svårt att placera boken i någon särskild genre. Den är på samma gång både fakta- och bildbok samt biografi med inslag av historiska analyser och poetiska texter. Författaren Sara Sjöström har lyckats väl med genreblandningen.

De poetiska texterna framkommer i kursiv stil och är halvt fiktiva, halvt verkliga dokumentationer, skrivna av författaren själv. De är fyndiga och träffsäkra och bidrar till att göra porträttet av Mathilda levande. Samtidigt som de visar på konstnärlig frihet hos Sjöström.

De historiska analyserna behandlar religion, politik och kvinnorättsfrågor samt hur samhället såg ut från mitten av 1800-talet och en bit in på 1900-talet, då Mathilda levde.

Färgstark och driven entreprenör

Boken är en hyllning till Mathilda som var en färgstark och driven entreprenör. Och vars skapelse, butikskedjan Indiska, finns kvar än idag.

Boken är Sjöströms debut som författare och den är både intressant och viktig – det behövs fler böcker om historiska kvinnor.

Som läsare kastas man in i Mathildas liv när hon är inlagd på mentalsjukhuset Beckomberga, med fakta från sjukhusjournaler. En så kallad ”in medias res.”

Det framkommer därmed genast att Mathildas liv var en berg-och-dalbana. Vi får sedan följa Mathildas resa till starten av butiken vid år 1901, som då kallades ”Indiska utställningen” till vad som händer därefter. Kapitlen är indelade i kronologisk ordning.

Många kvinnor saknas i historieböckerna

Trots att hon blev rik och berömd finns hon inte med i historieböckerna eller biografiska lexikon. Sjöström har tidigare skrivit om historiska och bortglömda kvinnor som frilansjournalist. Hon vill med boken bredda historien, som mest handlar om män.

Läsaren får följa Mathildas liv från barndom till ålderdom. Hur hennes bakgrund och uppväxt var, hennes resor till Amerika och Indien, hennes kärleksliv, sjukdomar, hennes yrkesliv som missionär i Indien och hur idén till butiken – ”Indiska utställningen” – föddes.

Boken är full av fotografier som Sjöström analyserar och som präglas mycket av symbolism. Sjöström berättar om hennes liv på ett suggestivt och infångande vis och bygger upp historien på ett dynamiskt sätt som följer den klassiska dramaturgiska modellen. Spänningen om vad som väntar Mathilda tilltar och dramatiken växer.

Normsprängare

Att Mathilda Hamilton var en framgångsrik entreprenör var ovanligt under den tid hon levde. Kvinnorollen präglades av att vara en god maka, mor och hemmafru. Hon gick mot normer och förväntningar och vägrade underordna sig.

Hon skrev en bok om kvinnorätt, baserad på sina egna erfarenheter av hur underordnade och nedtryckta indiska kvinnor var, vilket hon observerade under sina vistelser i Indien. Med boken ville hon visa på kvinnors situation i hela världen.

Boken är tänkt som en biografi men den är mer inriktad på historiska skildringar och företaget än Mathildas privata liv och person. Det finns egentligen väldigt lite dokumenterat om henne. Orsakerna till det är att Mathilda inte hade syskon och inte fick några barn som har kunnat återberätta. En annan anledning är att historiska kvinnor generellt fått mindre utrymme än historiska män genom historien.

Det är alltså ett ganska tunt material om hennes privata och personliga liv. Det är lite synd, för jag som läsare hade velat ta del av mer av Mathildas liv utanför hennes yrkesliv. Men författaren Sjöström har verkligen gjort så gott hon kunnat att skildra personen Mathilda av det lilla material som finns.

Titel: Mathilda : historien om Indiskas grundare
Författare: Sara Sjöström
Förlag: Förlaget Näringslivshistoria
Antal sidor: 160

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV