Nyheter

Kvinnor fortsätter att pendla och män ta bilen 

Resenärer på Malmö C.

Kvinnor dominerar kollektivtrafiken och fler män tror att deras jobb kräver bil. Det framkommer i en rapport från Svensk kollektivtrafik, som konstaterar att väldigt lite har förändrats de senaste tjugo år.

Könsskillnaderna i kollektivtrafiken är fortfarande en ihållande fråga i Sverige, där kvinnor fortsätter att dominera som kollektivtrafikåkare. Detta enligt en rapport från rese- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern, gjord på uppdrag av Svensk kollektivtrafik. I rapporten undersöks skillnader i resmönster, lägesval, tillfredsställelse och motivation mellan kvinnor och män.

Rapporten lyfter fram flera betydande könsskillnader i resmönster och val av läge. Till exempel använder 52 procent av kvinnorna kollektivtrafiken minst en gång i månaden, jämfört med 44 procent av männen.

Fler kvinnor än män kan inte jobba hemifrån

Kvinnor i åldrarna 15-25 år i storstäder är de vanligaste kollektivtrafikåkarna, med cirka 95 procent som använder kollektivtrafiken minst en gång i månaden. Lägst andel återfinns bland män i åldern 65–85 år där andelen uppgår till 31 procent.

Rapporten fann att en större andel kvinnor inte kan arbeta hemifrån och måste resa till sin arbetsplats.

Bland män ökar andelen bilister med stigande ålder. Flest bilåkande män återfinns i åldersgruppen 45–65 år.

Män åker mer bil än kvinnor

Män nyttjar bil oftare än vad kvinnor gör, särskilt stor skillnad är det avseende de som reser 5–7 dagar per vecka med bil där 38 procent män använder bilen nästan varje dag medan motsvarande siffra för kvinnor är 27 procent.

Bland män där hushållen äger bil är det nästan hälften,
46 procent, som reser med bil minst 5–7 dagar i veckan. Motsvarande andel bland kvinnor uppgår till 37 procent.

Rapporten visar också att män generellt sett har mindre kunskap om kollektivtrafiken och dess fördelar.

Kvinnor bryr sig mer om miljön än män

Medan kvinnor lägger större vikt vid att bidra till en bättre miljö och att de är mer benägna att se miljövänlighet som en viktig faktor vid val av kollektivtrafik.

Brist på körkort och tillgång till bil är bland de vanligaste orsakerna till att använda kollektivtrafik, särskilt bland kvinnor.

Trots att det har gått mer än tjugo år sedan riksdagen godkände transportpolitiska mål som skulle skapa ett jämlikt transportsystem, har förändringen stått stilla.

– Det är förvånande att se att så lite har förändrats på 20 år, säger Mattias Andersson, projektledare på Svensk kollektivtrafik, i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV