Nyheter

Färre kvinnor dödade i nära relation 2022

Färre kvinnor dödades av en man i en parrelation 2022 jämfört med 2021.

Tio kvinnor mördades av en man de hade en parrelation med under 2022. Det var 9 kvinnor färre än året innan. Ingen man dödades i en parrelation under 2022. Det framkommer i ny statistik om dödligt våld, som Brå tagit fram.

– Den här lilla förändringen som är i positiv riktning är bra, men vi måste göra så mycket mer. Inga kvinnor ska mördas, och framförallt inte när det är kända förövare, säger Olga Persson, ordförande Unizon, i ett pressuttalande.

Unizon ser mäns dödliga våld mot kvinnor som toppen på ett isberg och menar att det inte finns några andra tendenser på att mäns våld skulle minskat.

– Dödligt våld i närstående parrelation är en antalsmässigt liten kategori, vilket innebär att resultaten kan variera ganska mycket från år till år. Därför bör man tolka de årliga förändringarna med försiktighet, säger Jan Lundbeck, statistiker på Brå i ett pressmeddelande.

Att män fortsätter döda kvinnor år efter år måste få ett stopp, menar Unizon.

I samhället i övrigt ökade dödligt våld orsakat av skjutvapen under 2022 jämfört med 2021. Samtidigt som övrigt dödligt våld minskade, till exempel dödligt våld i parrelationer. Detta framkommer av statistiken från Brå.

Totalt rörde det sig om 116 fall av dödligt våld under 2022, vilket är 3 fall fler än 2021. I 23 fall var offret en kvinna, det var 1 fall färre än 2021.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV