Nyheter

Ny fransk pensionsreform slår hårt mot kvinnor

De rika krigar mot oss står det på plakatet som bärs upp av en kvinna under en demonstration mot pensionsreformen i Frankrike.

Tre av fyra kvinnor i Frankrike är mot den nya pensionsreformen, eftersom den slår särskilt hårt mot dem. Även politikerna har medgett att den missgynnar kvinnorna. Det rör upp både ilska och oro inför framtiden.

Den pensionsreform som president Emmanuel Macron nu har drivit igenom innebär dels att pensionsåldern höjs till 64 år, dels att tiden man måste arbeta och betala in pensionsavgift höjs, två delar som drabbar kvinnor hårdare än män i Frankrike.

Med huvudansvar för barnomsorg och ofrivilliga deltidsjobb tvingas kvinnorna nu att jobba längre samtidigt som de får betydligt lägre pension när de går i pension än sina manliga kollegor.

– Det här beror på strukturell ojämställdhet under hela arbetslivet, säger Alyssa Ahrabare, talesperson från det feministiska nätverket Osez le féminisme till tidningen Fempers nyheter.

– Det handlar om diskriminering på grund av kön i samband med anställningar och befordringar, om lönegap och påtvingat deltidsarbete. 80 procent av de som arbetar ofrivillig deltid är kvinnor.

Sammantaget leder det här till att kvinnorna i genomsnitt får 40 procent lägre pension än män.

– Sätter vi den nuvarande pensionsreformen i den här kontexten så förstår vi varför kvinnor drabbas hårdare av den här reformen, menar Alyssa.

Samma sak kom politikerna fram till innan reformen drevs igenom. Enligt en rapport som togs fram på uppdrag av den franska regeringen framkom bland annat att reformen, om den gick igenom, skulle innebära att kvinnor i genomsnitt skulle behöva öka inbetalningarna av pensionsavgiften med upp mot 9 arbetade månader fler än män.

Över hälften av de pensionerade kvinnorna i Frankrike har en pension som är lägre än 1000 euro, vilket motsvarar drygt 11 000 kronor, i månaden. Medan endast 20 procent av männen, som är pensionärer, har samma låga siffra.

En pensionsrapport från 2016 visade att fattigdomen bland äldre ökade och att det var fler franska kvinnor än män som levde som fattigpensionärer.

Kvinnor som också är mödrar kunde innan lagen gick igenom gå i pension vid 62 års ålder och tillgodoräkna sig tid från föräldraledigheten. Men nu höjs den nivån till 64 år.

– Många kvinnor har också tunga yrken, såsom att städa, arbeta inom vård- och omsorg eller i detaljhandeln som sliter på kroppen, vilket gör att de inte orkar arbeta de 43 år som lagen kräver eller fram till den lagstiftade åldersgränsen för pension, säger Alyssa Ahrabare.

Det är något som många kvinnor i demonstrationstågen också vittnar om. Att arbeta i tunga yrken under lång tid leder till förslitningsskador och har en negativ inverkan på den fysiska hälsan generellt, vilket i sin tur även påverkar den mentala hälsan.

Enligt en opinionsundersökning från Elabe som kom i februari är drygt 74 procent av kvinnorna i Frankrike mot reformen. Bland männen var det 67 procent.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV