Debatt

Därför JO-anmäler vi Migrationsverket

Tre fullbordade självmord i gruppen ensamkommande i år.

”Migrationsverket bedömer sammantaget att du inte gjort sannolikt att ditt hälsotillstånd är livshotande. Du kan därför inte få uppehållstillstånd med anledning av ditt hälsotillstånd.” Detta besked fick Nazir när han kom hem från skolan. Nästa morgon hittades han i trädgården. Han hade hängt sig.

I en läkarjournal hade handläggarens utlåtande setts som en klar suicidbedömning. Men suicidbedömningar ska inte Migrationsverkets personal göra. De har inte den kompetensen. Nu är två handläggare samt rättschefen vid Migrationsverket JO-anmälda. Flera läkare vid sidan av undertecknad står bakom anmälan.

Den bortgångne var en av de 23 000 afghanska ensamkommande ungdomar som kom 2015. Nazir hörde till de 75 procent som fick avslag på sin asylansökan. Hans familjehem lät honom stanna kvar i hemmet och han kunde studera på folkhögskola. Efter fyra år som papperslös kunde han söka asyl igen. Men hans upplevelser i hemlandet hade skadat honom, och sju års osäkerhet i Sverige hade förvärrat skadan. Han klarade inte att åter få avslag.

Sedan årsskiftet har vi tre kända fullbordade självmord – som hade varit fyra om repet hade hållit. Vi vet inte hur stort mörkertalet är. De som saknar de fyra sista siffrorna i personnumret kommer inte med i sjukvårdsstatistiken.

En aktiv hjälpare skriver på sin facebooksida: ”Vi alla behöver vara extra uppmärksamma när vi lämnar dåligt besked, och just nu gör vi det dagligen. Var extra uppmärksam om personen sedan tidigare har dåligt psykiskt mående. Själv satt jag i telefon med polis och akutpsykiatrin i natt. Personen är under vård nu.”

Läs även Sharialagar i Afghanistan är farligt även för männen

De dåliga beskeden det är avslagen från Migrationsverket och domstolarna. De drabbar dem som levt utan uppehållstillstånd och nu sökt asyl på nytt. Men det drabbar också många som har utbildning, fast jobb och lägenhet, men som fick sitt godkända jobb efter att fristen på sex månader efter examen gick ut. Andra var barn när de kom och fyller nu 18 år.

De unga männen får ett papper där det står att de ska ”återvända” till Afghanistan. De kallas till ett samtal där de uppmanas resa till Afghanistan självmant. Migrationsverket står för flygbiljetten, men vi vet inte om talibanerna släpper in dem i landet. Det är också oklart om de återvändande kan få sina utlovade 30 000 kronor när de kommit fram – Migrationsverket har inte svarat på den frågan. Några tvångsutvisningar görs inte. Däremot vet vi att strömmen till Frankrike har tagit fart igen – där får nästan alla afghaner uppehållstillstånd.

I det aktuella fallet är det ett så tydligt samband mellan Migrationsverkets avslag och självmordet. Dessutom har handläggaren och beslutsfattaren satt sig över det läkarintyg där det påtalades att risken för självmord var stor vid avslag. Det kan inte vara på detta sätt som man ska tolka det rättsliga ställningstagandet.

En JO-anmälan hjälper ju inte individen. Men hoppet är att om JO får tillräckligt många väl underbyggda JO-anmälningar så måste man gå vidare och kräva av Migrationsverket att de förbättrar kvaliteten i bedömningarna.

Det är också viktigt att det finns dokumentation för historieskrivarna. Vi gjorde nyligen en JO-anmälan där handläggarna helt frångår både intervjun och annan bevisning. Vi vet att Migrationsverket är underbemannade och att det är ont om fortbildningsmöjligheter för handläggarna, och vi vet att det finns ”avslagsmaskiner”.

Bristerna i intervjuerna och bedömningarna är särskilt tydliga när det gäller asylskäl som konvertering, ateism eller hbtqi.

Ingrid Eckerman är läkare och initiativtagare till Stoppa utvisningarna till Afghanistan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV