Debatt

Tidöpartierna vill försvåra för människor på flykt

Partiledarna för Tidöpartierna, energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), statsminister Ulf Kristersson (M), arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) samt Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD).

Ett lagförslag är på gång som kommer att leda till inhumana  utvisningar och att fler splittrade familjer nekas återförening. Detta kommer att försvåra för människor som fått uppehållstillstånd i Sverige att integreras, skriver Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Regeringens förslag, som nyligen varit ute på remiss, innebär inskränkningar av rätten till anhöriginvandring för personer som fått uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov och minskat utrymme för både barn och vuxna att beviljas uppehållstillstånd på grund av så kallade humanitära skäl.

Uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl beviljas de individer som inte kan få uppehållstillstånd som flyktingar eller alternativt skyddsbehövande, men vars situation är så ömmande att det ändå är motiverat att ge dem skydd.

Om Tidöpartiernas förslag antas begränsas den rättigheten så att exempelvis fler svårt sjuka människor, ungdomar som vuxit upp i Sverige och kvinnor som utsatts för våld kommer att utvisas.

Personer som vill återförenas med sina barn, föräldrar, makar eller partners behöver visa att de kan försörja dem. I dagsläget undantas personer som fått skydd i Sverige från det försörjningskravet under de tre första månaderna efter att de beviljats skydd i Sverige. Denna möjlighet vill nu Tidöpartierna avskaffa.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december.

Vi ser att Tidöpartiernas förslag kommer att leda till en lång rad negativa konsekvenser, för såväl asylsökande, personer som beviljats skydd i Sverige och samhället i stort. Förslagen kommer bland annat att leda till minskad integration, sönderslitna familjer och ett utanförskap och en sämre psykisk hälsa hos dem som drabbas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV