Nyheter

Kvinnor i Sverige mår sämst i Europa

Kvinnor i Sverige mår sämre än kvinnor i andra europeiska länder.

Svenska kvinnor mår sämre och är mindre nöjda med sitt sexliv än kvinnor från andra länder i Europa. Det framkommer i en studie från sju europeiska länder. – Undersökningen sätter ljus på något mycket viktigt som vi har sett under lång tid, säger Carina Sone, PR-chef på Gedeon Richter Nordics, som har genomfört studien.

Svenska kvinnor rankar sitt välmående och sexuella samliv lägst av alla kvinnor i sju europeiska länder.

I undersökningen som riktade sig till kvinnor mellan 16 och 59 år i Portugal, Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien ställdes frågor kring välmående, familj, ekonomi, balans mellan arbete och fritid, sex och självförverkligande. Samt hälsofrågor, såsom att lyssna till kroppens signaler.

Bäst mår kvinnor i Portugal och Spanien, där 67 procent menar att de mår bra. Lägst andel välmående kvinnor har vi enligt undersökningen i Sverige (59 procent).

Skillnaderna i det självskattade välmåendet bland europeiska kvinnor finns inom flera områden.

Det som framför allt gör att Sverige sticker ut är att kvinnor i Sverige är mindre benägna att uppsöka läkare än kvinnor i andra länder. En annan trend är att allt färre kvinnor i Sverige genomgår regelbundna medicinska screeningar såsom mammografi och gynekologisk cellprovtagning. Det gäller alla åldersgrupper. Samtidigt ökar antalet kvinnor i andra länder som går på medicinsk screening.

– Undersökningen sätter ljus på något mycket viktigt som vi har sett under lång tid, nämligen att svenska kvinnor i lägre grad söker medicinsk hjälp när de upplever sig ha besvär, säger Carina Sone, PR-chef på Gedeon Richter Nordics i ett pressmeddelande.

Enligt henne kan det vara en anledning till att kvinnor i Sverige mår allt sämre i flera aspekter av sitt liv, som exempelvis inom sex och samlevnad.

– Välmående är ett begrepp som påverkas av flera faktorer, men vi ser att prioritering av sig själv genom ökad hälsomedvetenhet är ett viktigt steg mot ett bättre liv, säger Sone.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV