Nyheter

Svenska kyrkan utmärker sig med jämställda löner

Avgående ärkebiskop Antje Jackelén (mitten), biskop Karin Johannesson (tv) och domprost Annica Anderbrant under högmässa i Uppsala domkyrka 30 oktober 2022, där ärkebiskopen lägger ned staven och korset i samband med att hon går i pension.

Medellönen för kvinnor i Svenska kyrkan uppgår till 98 procent av medellönen för män inom kyrkan. Detta medan inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor i övriga samhället ökar.

Enligt nyligen publicerad lönestatistik från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) är löneskillnaden mellan män och kvinnor mindre inom kyrkan jämfört med övriga samhället.

Medellönen för kvinnor i Svenska kyrkan är 98 procent av medellönen för män, vilket är en mycket liten skillnad jämfört med den stora löneskillnaden som fortfarande finns i övriga sektorer.

Medan lönegapet mellan könen ökade med 0,2 procentenheter i samhället i stort 2021 fortsätter skillnaderna att vara små inom Svenska kyrkan.

Carl Eos, ombudsman på fackförbundet Vision, är inte förvånad över att löneskillnaderna mellan könen är små inom Svenska kyrkan och pekar på flera möjliga faktorer som kan bidra till detta i en intervju med tidning Vision.

– Det kan hänga ihop med att det är många kvinnor som är förtroendevalda och bestämmer och att det är mycket kvinnor i verksamheterna. Då är man kanske bättre på att se till att kvinnors löner inte ska sänkas, säger han.

En annan faktor som kan ha påverkat lönerna inom Svenska kyrkan är tidigare debatter om kvinnors möjlighet att bli präster. Under lång tid var det endast män som fick bli präster inom Svenska kyrkan, men 1959 öppnades prästämbetet även för kvinnor.

– Den debatten kanske påverkade arbetsgivarna så att man inte ville hamna i diskussioner om att diskriminera kvinnor lönemässigt, säger Carl Eos.

Enligt lönestatistiken från Skao är skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner inom Svenska kyrkan små även inom specifika yrken. Till exempel tjänar en kvinnlig präst i genomsnitt 97 procent av en manlig prästs lön.

Skillnaderna är ännu mindre för kvinnor som jobbar med diakoniuppgifter och som församlingspedagoger, där kvinnor tjänar 98 procent av vad manliga kollegor tjänar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV