Evenemang

Konstnärssamtal med Meira Ahmemulic

LÖRDAG 22 APRIL, STOCKHOLM

Under utställningen Att läka ett land avslutande helg har vi bjudit in Meira Ahmemulic att tala om sina verk i utställningen.

Ahmemulics verk bär på berättelser om arv, arbetarklass, tillhörighet, svenskhet och inte minst om hur språket frammanar och bygger en verklighet som det är svårt att skydda sig mot. Men kanske är det samtidigt just språket som erbjuder en plats för motstånd?

Under eftermiddagen får vi även se videoverket Invasiva arter (2022) som inte tidigare har visats i utställningen. Macarena Dusant, konstvetare, bjuds in att samtala kring verket som hon skrivit en text utifrån.

Utgångspunkten för utställningen Att läka ett land är att samhället behöver läkas, helas, lagas och skakas om. Denna nödvändiga kollektiva läkningsprocess sker genom att mötas kring konstens och samhällets mest angelägna frågor.

Läs mer på KONSTHALL C:S hemsida

Efteråt äter vi soppa!

Konstnärssamtal med Meira Ahmemulic
LÖRDAG 22 APRIL,
KL. 15:00
Konsthall C
Evenemang av Konsthall C

(Artist talk in Swedish)
Artist talk with Meira Ahmemulic. You are warmly welcome to Konsthall C 22/4 at 15.
During the exhibition To heal a country’s closing weekend, we have invited Meira Ahmemulic to talk about her works in the exhibition.
Meira Ahmemulic’s work carries stories about heritage, working class, belonging, Swedishness and not least about how language evokes and builds a reality from which it is difficult to protect oneself. But perhaps at the same time it is precisely language that offers a place for resistance?
During the afternoon, we will also see the video work Invasiva arter (2022), which has not previously been shown in the exhibition. Macarena Dusant, art historian, is invited to talk about the work, from which she has written a text.
The starting point for the exhibition To heal a country is that Society needs to be healed, mended and shaken up. This necessary collective healing process takes place by meeting around the most pressing issues of art and society.