Nyheter

Andelen kvinnor som reser på semester minskar

FOTO: Dmitri Lovetsky/AP/TT.

För första gången är andelen kvinnor som gjort en semesterresa på minst en vecka lägre än andelen män som gjort en sådan resa. Tidigare år har unga kvinnor toppat statistiken. 

Det är ingen överraskning att pandemin fick många att avstå från internationella resor på grund av restriktioner och osäkerhet. 

Enligt Undersökning av levnadsförhållanden (ULF) i Sverige år 2022, har andelen av befolkningen som är 16 år och äldre som har gjort någon semesterresa på minst en vecka minskat från 60 procent till 51 procent bland kvinnor jämfört med 55 procent för män.

Nu är det för första gången alltså färre kvinnor än män som gör en semesterresa. 

Tidigare år har unga kvinnor toppat statistiken med en andel på runt 70 procent i åldersgruppen 16-24 år som har gjort en semesterresa. Men enligt den senaste undersökningen är andelen i denna åldersgrupp nu 53 procent bland både kvinnor och män.

LÄS ÄVEN: Under 2022 föddes det lägsta antalet barn i Sverige sedan 2005, enligt ny statistik.

Även om yngre och medelålders personer reser mer än äldre personer enligt undersökningen, så minskar resandet i alla åldersgrupper. I åldersgruppen 30–49 år är andelen 61 procent år 2022, något lägre jämfört med de tidigare åren före pandemin. För åren 2020 och 2021 finns det inga uppgifter då frågan inte ställdes dessa år.

FAKTA Undersökning av levnadsförhållanden:

Statistiken i undersökningen beskriver levnadsförhållanden för olika åldersgrupper i befolkningen ur olika avseenden: boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV