Evenemang

Antifeminism, mansrörelser och mobilisering mot kvinnors rättigheter

Anna Meeuwisse, professor i socialt arbete och Sara Kalm, docent i statsvetenskap vid Lunds Universitet bland talarna.

TORSDAG 11 MAJ, STOCKHOLM

Enligt FN:s råd för mänskliga rättigheter pågår just nu en generell backlash mot jämställdhet, och särskilt i frågor som rör kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, könsbaserat våld och genusvetenskapens status och legitimitet. Detta antifeministiska motstånd tar olika uttryck. Det kan vara kritik mot hbtq-personers och kvinnors rättigheter, men också kritik av politisk korrekthet, identitetspolitik, en påstådd cancelkultur och ”genusideologi”.

Ofta ses feminism som en ideologi med totalitära drag som förstör för såväl kvinnor som män. Samtidigt hyllas påtagligt liknande traditionella föreställningar kring män och kvinnor av högerpopulister, konservativa kristna, islamister, antimiljöaktivister och mansrörelser.

I seminariet diskuteras rörelser som mobiliserar sig ideologiskt mot kvinnors rättigheter. Vilka är dessa rörelser, vad vill de och hur kan vi förklara att de växer just nu?

Medverkande bidrar alla i Fronesis senaste nummer De reaktionära.

Presentationer
Transnationell mobilisering mot kvinnors rättigheter
Sara Kalm, docent i statsvetenskap, och Anna Meeuwisse, professor i socialt arbete, Lunds universitet.

Fascism, ekologi och genus
Maria Darwish, doktorand i genusvetenskap vid Örebro universitet.

Vem vet? Situerad kunskap i incelrörelsen och i feministisk teori
Evelina Johansson Wilén, biträdande lektor, Högskolan i Halmstad.

Från befriade män till alfahanar: Remaskulinisering och identitetspolitik i mansrörelserna
Lucas Gottzén, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet.

Kommentator
Åsa Eriksson, postdoktor i genusvetenskap, Stockholms universitet.
Arr: Seminariet för kritiska ungdomsstudier (KUS) och Genusakademin.
 
Seminariet för kritiska ungdomsstudier har ofta externa gäster, men om många anmäler intresse för att lägga fram textutkast eller presentera sin forskning prioriteras institutionens doktorander.

Ingen föranmälan krävs, men kontakta koordinator Linnéa Bruno om du vill delta men inte är anställd eller studerande vid BUV.

Antifeminism, mansrörelser och mobilisering mot kvinnors rättigheter
TORSDAG 11 MAJ
Tid: 15.00 – 17.00
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Plats: BUV 404