Evenemang

Rasism utan rasister – hur kan vi skapa kunskap om den?

LÖRDAG 6 MAJ, ANGERED

Rasism har långtgående konsekvenser för människors livsvillkor och för samhällets demokratiska grund. Samtidigt tycks den reproduceras trots att de allra flesta tar avstånd från den. Baserat på resultat från ett fyraårigt forskningsprojekt berättar Edda Manga och René León om hur arbetet mot rasism kan bli mer kunskapsbaserat och hur ändamålsenliga uppföljningsverktyg kan skapas.

Medverkande: René León Rosales är etnolog och forskare vid Mångkulturellt centrum. Hans forskning fördjupar sig i de effekter som segregation och en rasifiering av staden har på ungdomars identitetsprocesser samt vilka strategier de utvecklar för att hantera dessa strukturer. Han har också fördjupat sig i frågor om hur kommuner kan förbättra sitt arbete mot diskriminering.  

Edda Manga är idéhistoriker, verksam som forskare och vetenskaplig ledade vid Mångkulturellt centrum. Hennes forskning undersöker intersektionen mellan koloniala diskurser och globala maktstrukturer från kritiska teoretiska perspektiv. Hon var projektledare för projektet Metodologiska laboratorier – hur skapa etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att mäta diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion? Hon är också redaktör tillsammans med Mattias Gardell för projektpublikationen Att mäta rasism, Norsborg: Mångkulturellt centrum, 2022. 

Arrangeras av Mångkulturellt centrum.
 
Rasism utan rasister – hur kan vi skapa kunskap om den?
Lördag 6 maj
17:25–18:05
Angereds bokmässa
Kostnad: Gratis
Kulturhuset Blå Stället
Angereds Torg 13
Plats: Seminariescen Stora salongen
Tillgänglighetsinformation

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV