Nyheter

Snabbare bodelning för att komma åt ekonomiskt våld

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L).

Utdragna bodelningsförfaranden är en typ av ekonomiskt våld som drabbar kvinnor som brutit upp ifrån och lämnat en våldsam relation. Det försvårar för kvinnorna att gå vidare. Nu vill regeringen ta tag i frågan.

Den 3 maj hölls ett rundabordssamtal i riksdagen om vikten av snabbare bodelningsförfarande. Både justitieminister Gunnar Strömmer och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg deltog.

När ett äktenskap tar slut ska makarnas egendom fördelas genom bodelning. Bodelning sker oftast i sam­förstånd, men om makarna är oense kan en bodel­nings­­­för­rättare utses.

En sådan bodelningsprocess kan dra ut på tiden, vilket riskerar orsaka problem, särskilt för en ekonomiskt svagare part, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Att en bodelning drar ut på tiden kan bero på komplicerade ekonomiska förhållanden generellt. Men enligt regeringen förekommer det också uppgifter om att den här typen av fördröjningar i en del fall används som en form av ekonomisk utpressning mot den svagare parten som oftast är kvinnan, om hon har utsatts för våld av sin före detta partner.

– Om det är så att bodelningar används som ekonomisk utpressning mot en svagare part kan det finnas anledning att se över behovet av ytterligare åtgärder för att förhindra att bodelningar missbrukas på det här sättet, säger justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande.

I och med rundabordssamtalet går regeringen nu framåt i att kartlägga orsakerna till att bodelningar drar ut på tiden.

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg sade att arbetet mot det ekonomiska våldet måste växla upp.

– Det ekonomiska våldet är en allvarlig form av våld och förtryck, där kontroll och makt utövas med hjälp av ekonomin. Frågan om utdragna bodelningsprocesser är angelägen och det var värdefullt att diskutera problematiken med företrädare för riksdagspartierna och olika intresseorganisationer, sade Brandberg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV