Nyheter

Kvinnor mer sårbara för nikotinets effekter på hjärnan

FOTO: Jessica Gow/TT.

Kvinnor är känsligare för rökning. Enligt forskare vid Uppsala universitet räcker en enda nikotindos för att störa östrogenproduktionen i hjärnan, visar en ny studie.

Nikotin har en direkt effekt på kvinnors hjärnor och effekterna kan uppträda snabbt, enligt forskare vid Uppsala universitet.

Tio friska kvinnor deltog i studien och fick en dos nikotin genom näsan samtidigt som de injicerades med ett radioaktivt ämne som binder till enzymet aromatas, vilket är ansvarigt för östrogensyntesen.

Genom användning av magnetresonanstomografi (MR) och positronemissionstomografi (PET) kunde forskarna visualisera mängden aromatas och dess förekomst i olika delar av hjärnan.

Resultaten visar att en en dos av nikotin medelmåttigt minskade tillgången på enzymet i hjärnan hos de deltagande kvinnorna, särskilt i thalamus där aromatas är mest koncentrerat.

– Det här är första gången som denna hämmande effekt på aromatas har visats hos människor. Dessa resultat får oss att tro att nikotinets effekt på östrogenproduktionen kan ha en betydande inverkan på hjärnan, men kanske också på andra funktioner så som reproduktionssystemet, säger Erika Comasco, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och SciLifeLab vid Uppsala universitet.

Könsskillnader i rökningseffekter

Kvinnor visar sig vara mer mottagliga för ärftliga faktorer kopplade till rökning och löper en ökad risk för återfall.

Tidigare studier har visat att kvinnor ofta har svårare att sluta röka och har en högre risk för återfall jämfört med män. Detta kan delvis förklaras av det faktum att kvinnor verkar vara mer mottagliga för de ärftliga faktorer som bidrar till rökberoende.

Utöver detta pekar forskningen på att traditionella metoder för rökavvänjning, såsom nikotinersättningsterapi, kanske inte är lika effektiva för kvinnor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV