Nyheter

Tioåringars läsförmåga sjunker dramatiskt

 FOTO: Vilhelm Stokstad/TT.

Svenska fjärdeklassares läsförmåga har drastiskt försämrats, visar den globala studien Pirls. Trots denna nedgång ligger Sverige fortfarande över genomsnittet för OECD-länderna.

Pirls, det internationella lästestet som utförs vart femte år, har nyligen släppt resultaten från den senaste omgången 2021. Resultaten visar att svenska elever fick 544 poäng i detta test. Det är en märkbar försämring jämfört med resultaten från 2016, då eleverna uppnådde 555 poäng. Både flickor och pojkar presterar på en lägre nivå.

Socioekonomisk bakgrund har fortsatt stor betydelse och sedan 2016 har skillnaderna i resultat mellan de högst presterande skolorna och de lägst presterande skolorna i Sverige ökat. Det innebär att det finns en betydande variation i resultaten mellan olika skolor i landet. I själva verket är skillnaderna i resultat mellan skolor i Sverige större än i något annat nordiskt land.

Coronapandemin pekas ut som en betydande faktor bakom det sjunkande resultatet när det gäller läsförmåga.

I ett pressmeddelande betonade skolminister Lotta Edholm (L) att mer fokus bör ligga på att stärka elevernas grundläggande färdigheter i skolan.

– Att elever lär sig läsa och förstår vad de läser är en förutsättning för deras fortsatta lärande. Därför en oroande utveckling att läsförmågan sjunker bland barn och unga. Svensk skola behöver gå tillbaka till grunderna. Fokus ska ligga på grundläggande färdigheter som att läsa, skriva och räkna, säger hon.

Resultaten i Pirls 2021-rapporten

Resultaten för de svenska eleverna i Pirls 2021-rapporten delades in i fyra kunskapsnivåer (siffrorna inom parentes anger resultaten från 2016):

Avancerad nivå: 15 procent (14)
Hög nivå: 35 procent (43)
Medelgod nivå: 31 procent (31)
Elementär nivå: 14 procent (10)
Under elementär nivå: 5 procent (2)

I tidigare Pirls-rapporter har endast 2 procent av eleverna presterat under elementär nivå.

Källa: IEA, Skolverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV