Nyheter

Namibia erkänner samkönade utländska äktenskap

Namibia erkänner samkönade äktenskap från utlandet.

Namibias högsta domstol har erkänt samkönade äktenskap som lagligen ingåtts utomlands och fastslår därmed att landets regering och myndigheter måste göra detsamma.

Den historiska domen ger gifta queer-namibier samma rättigheter som heterosexuella namibier och deras utrikesfödda partners.

Domstolen menar att inrikesministeriets vägran att erkänna samkönade äktenskap som ingåtts i ett annat land strider mot konstitutionen som ska ”garantera rätten till jämlikhet och värdighet”.

I fallen som togs upp som prejudicerande rörde det två samkönade par, varav ett hade gift sig i Sydafrika och det andra i Tyskland. Domstolen menade alltså att de båda paren har rätt att få sina äktenskap erkända och därmed formaliserade även i Namibia.

Något som är viktigt till exempel för att få rätt att vistas i landet som migrant. Nu kan till exempel personer i samkönade äktenskap som kommer från ett annat land än Namibia få rätt till anhörigstatus enligt migrationslagarna.