Nyheter

Nya pengar till våldsförebyggande arbete

Nytt statsbidrag till våldsförebyggande.

Det har delats ut statsbidrag för våldsförebyggande arbete från Jämställdhetsmyndigheten. Sammanlagt har 28 projekt och verksamheter fått finansiellt stöd till arbetet att förebygga mäns våld mot kvinnor.

– Det ska bli mycket spännande att följa vad den nya bidragsformen leder till. De ansökningar vi beviljat visar olika sätt att arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Det handlar om allt från prostitution och människohandel till hedersrelaterat våld och förtryck, säger Lena Bjurving, enhetschef för statsbidrag på Jämställdhetsmyndigheten i ett pressutlåtande.

Regeringens nya statsbidrag utlystes i oktober 2022 och de beviljade stöden tillkännagavs i april i år.

– Vi har bedömt vilka förutsättningar projekten och verksamheterna har för att stärka det våldsförebyggande arbetet i Sverige. Vi delar ut bidraget vartannat år och arbetar för att fler ska få kännedom om den här möjligheten till finansiering för att bidra till att motverka mäns våld mot kvinnor, fortsätter Bjurving.

På Jämställdhetsmyndighetens hemsida finns ansökningskriterier och senare i år kommer även ansökningsdatum för nästa års bidrag att läggas upp där.

Fakta: Statsbidrag för visst våldsförebyggande arbete

Regeringen har beslutat om ett nationellt våldsförebyggande program, där statsbidrag för visst förebyggande arbete ingår som en del.

Statsbidraget ska gå till förebyggande insatser mot:
    1.    Mäns våld mot kvinnor
    2.    Våld i nära relationer
    3.    Sexuellt våld
    4.    Hedersrelaterat våld och förtryck
    5.    Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Mer information om vilka projekt och verksamheter som är prioriterade, vilka kostnader bidraget kan gå till och hur Jämställdhetsmyndigheten bedömer ansökningar finns på Jämställdhetsmyndigheten.se:

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV