Nyheter

Bibliotekarier starkt mot anmälningsplikt

Stockholm stadsbibliotek.

En ny enkät visar att nio av tio bibliotekarier är emot förslaget om anmälningsplikt för offentliganställda, som kräver att man anmäler papperslösa. ”Det strider mot vår kärnuppgift”, menar bibliotekarierna.

Fackförbundet Dik har genomfört en enkätundersökningen bland sina medlemmar om det kontroversiella förslaget i Tidöavtalet, som innebär att offentliganställda förväntas rapportera till polisen och Migrationsverket om de upptäcker att någon vistas i Sverige utan tillstånd.

I enkäten uttrycker hundratals biblioteksanställda sina farhågor. Nio av tio av dem anser att det vore oetiskt att behöva anmäla personer som saknar uppehållstillstånd i Sverige, och många av dem uppger att de skulle överväga att säga upp sig eller till och med vägra att genomföra en sådan anmälan om förslaget blir verklighet.

– Bibliotekarier väljer sitt yrke för att hjälpa människor att hitta litteratur och information på olika sätt. Under inga omständigheter vill de ägna sig åt att ange människor som redan befinner sig i en mycket utsatt situation”, säger Anna Troberg, förbundsordförande för Dik, till SVT.

Resultatet är tydligt

Fackförbundet Dik, som representerar yrkesgrupper inom kultur, kommunikation och den kreativa sektorn, menar att förslaget strider mot själva kärnuppgiften för bibliotek och bibliotekarier.

– Biblioteken ska vara till för alla, punkt. Men om människor riskerar att bli anmälda när de kommer in på biblioteken, då är det inte längre en inkluderande plats för alla, säger Anna Troberg.

Det är inte bara bibliotekarier som protesterar mot förslaget om anmälningsplikt. Tidigare har flera andra fackförbund och yrkesgrupper, däribland läkare, lärare och jurister, uttryckt sitt motstånd mot att omfattas av en sådan skyldighet.

86 procent av Dik:s biblioteksanställda anser att förslaget är mycket dåligt, medan 7 procent anser att det är ganska dåligt. Endast 3 procent tycker att förslaget är bra.

Nu väntar en utredning om hur anmälningsplikten skulle kunna fungera i praktiken. Men oavsett resultatet av utredningen är det tydligt att bibliotekarier och andra offentliganställda står fast vid sitt motstånd mot anmälningsplikten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV