Krönika

Valobservation för demokrati och feminism

Evin Incir, Europaparlamentariker (S).

EU skickar valobservatörer över hela världen för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Att få vara en del av det viktiga arbetet är både betydelsefullt och spännande, skriver Evin Incir från Sierra Leone där hon kommer vara valobservatör under kommande val.

Det går inte att beskriva hur exalterad, men nervös, jag kände mig när jag fick beskedet att jag av EU:s utrikeschef Josep Borrell hade utsetts till EU:s chefsvalövervakare för valet i Sierra Leone som äger rum den 24 juni. Det är extra roligt att vara den första svensken på över tjugo år och dessutom den första svenska kvinnan någonsin att ha fått det här uppdraget.

Samtidigt som jag bar på en obeskrivlig nervositet fick jag frågor från kollegor i Europaparlamentet om värdet av att delta i valobservation så ofta. Jag ledde nämligen Europaparlamentets delegation under valet i Nigeria i februari i år och parlamentets delegation under valet i Kenya den 9 augusti
förra året.

har insett hur viktig valobservation är för den demokratiska kampen, även den feministiska kampen

Precis som de verkar ha svårt att förstå mitt intresse för valövervakning, förstår jag inte hur de ännu inte har insett hur viktig valobservation är för den demokratiska kampen, även den feministiska kampen.

Vi måste agera och mobilisera för att vända den negativa demokratiska utvecklingen vi ser idag. Valobservation är en enormt viktig del av EU:s utrikespolitiska arbete för en demokratisk värld. Självklart måste det utrikespolitiska arbetet gå hand i hand med samma värderingar inom vår union.

I en tid av tillbakagång är kampen för våra grundläggande fri- och rättigheter viktigare än någonsin. Demokrati är en förutsättning för fredliga, stabila, jämlika och jämställda samhällen. Men den kan inte tas för given, inte ens i länder där demokratin har rotat sig under flera decennier.

Enligt det internationella forskningssamarbetet Varieties of Democracy (V-Dem) har framstegen under de senaste 35 åren nästan helt utplånats.

Enligt det internationella forskningssamarbetet Varieties of Democracy (V-Dem) har framstegen under de senaste 35 åren nästan helt utplånats. Vi har återgått till nivåerna från 1986. Ungefär 72 procent av världens befolkning lever under auktoritära styren.

En rapport från FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt från 2020 visar tydligt hur flickors rättigheter har påverkats negativt av den allmänna demokratiska tillbakagången.

I Kenya, Nigeria och nu Sierra Leone beundrar jag debatten och förslagen om positiv särbehandling av kvinnor inom politiken, men också i samhället i stort. Samtidigt ser vi hur högerextremister och konservativa växer sig allt starkare inom vår egen union och ifrågasätter många av de konkreta verktygen för ett feministiskt Europa.

Mer demokrati utanför EU:s gränser är bra för oss, och mer demokrati inom EU är bra för världen.

När vi tittar runtom i vår union och globalt blir ekvationen enkel. Mer demokrati utanför EU:s gränser är bra för oss, och mer demokrati inom EU är bra för världen. EU:s fokus på valobservation har därför ett större mervärde än vi anar.

Evin Incir, Europaparlamentariker (S)