Krönika

”EU måste kriminalisera det könsbaserade våldet”

”Snart är EU i mål med den lagstiftning som ska tvinga alla EU:s medlemsstater att ta mäns våld på allvar och se till att alla kvinnor, oavsett var de befinner sig, skyddas. Men om vi ska lyckas bekämpa våldet krävs det dock mer”, skriver Alice Bah Kuhnke och efterlyser fler män på barrikaderna.

Det är sjukt att det ibland verkar som att vi har vant oss. Att våldet som skadar, dödar, leder till otrygghet och sliter sönder familjer, i Sverige såväl som i övriga EU, inte leder till massprotester. 

I en tid där rubrikerna om kvinnor som mördats av män avlöser varandra, är det en efterlängtad stråle hopp att vi snart är i mål med den lagstiftning som ska tvinga alla EU:s medlemsstater att ta mäns våld på allvar och se till att alla kvinnor, oavsett var de befinner sig, skyddas. 

Detta är ett resultat av åratal av envis och målmedveten kamp från civilsamhället, kvinnorörelsen och progressiva politiker runt om i EU, som vägrat acceptera att våldet, hoten och morden normaliseras.

Detta är ett resultat av åratal av envis och målmedveten kamp från civilsamhället, kvinnorörelsen och progressiva politiker runt om i EU, som vägrat acceptera att våldet, hoten och morden normaliseras. Tack vare denna kamp kommer EU-parlamentet i juni rösta om en lag som ska kriminalisera det könsbaserade våldet och förstärka det förebyggande arbetet i hela unionen.

Det finns de som menar att EU inte bör lagstifta kring könsbaserat våld och att det är något som medlemsländerna bör sköta själva. Vi måste se det motståndet för vad det är. För 50 år sedan ansågs våld mot kvinnor vara en familjeangelägenhet som skulle skötas mellan husets fyra väggar. Nu vet vi bättre, att det är ett strukturellt samhällsproblem som kostar liv. De som fortfarande inte är villiga att göra det som krävs för att stoppa våldet har inget att skylla på.

som det är nu är den nationella lagstiftningen i medlemsländerna mot könsbaserat våld ojämn och i vissa fall inte ens på plats.

Dessutom har EU:s medlemsstater genom EU:s grundfördrag och rättighetsstadga redan åtagit sig att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Men som det är nu är den nationella lagstiftningen i medlemsländerna mot könsbaserat våld ojämn och i vissa fall inte ens på plats.

Att EU, en union som bygger på principen om jämlikhet, inte har haft verktyg för att bekämpa mäns våld mot kvinnor är skamligt. Att leva ett liv i frihet från våld är en grundläggande rättighet och det är därför stort och viktigt att vi nu har en historisk möjlighet att gå från vackra ord till hård lagstiftning. 
Men även med rätt lagstiftning på plats så räcker det inte. Om vi ska lyckas bekämpa våldet kommer det krävas mer. 

Framförallt är det hög tid att vi får sällskap av män på barrikaderna! I debatten, på kvinnorstrejkerna, runt köksborden och i förhandlingsrummen!

Alice Bah Kuhnke (MP), europaparlamentariker