Nyheter

Fi stöttar #utanskyddsnät på Järvaveckan

Järvaveckan hålls åå Spånga IP i Järva.

Idag inleds Järvaveckan 2023. På programmet står kultur, musik och partiledarsamtal och målet för dagarna är att fler röster blir hörda och fler perspektiv blir kända i debatten. Fi Stockholm bekostar föreningen #utanskyddsnät närvaro på plats.

Missbruk, sexuella övergrepp, utsatta barn är fokus för den ideella föreningen #utanskyddsnät. För att säkra deras närvaro under Järvaveckan 2-3 juni har Fi Stockholm beslutat att bekosta deras mässavgift.

– När vi nu står utanför de beslutande institutionerna väljer vi att stötta de som fortsätter att driva de här livsviktiga frågorna, säger Sara Soumah, ordförande i Fi Stockholms styrelse, i ett pressmeddelande.

Lotten Sunna, vice ordförande och  medgrundare av #utanskyddsnät, är tacksam för stödet, eftersom närvaro på Järvaveckan ger föreningen en möjlighet att komma i kontakt med människor som bäst behöver det.

– Det är oerhört viktigt och värdefullt att vi finns närvarande på Järvaveckan. Samhällsklimatet hårdnar och det offentliga rummet erbjuder allt färre trygga platser, säger hon.

I områden som Järva finns en ökad tendens bland befolkningen, kvinnor, barn och ickebinära, att inte söka hjälp vid övergrepp, mental ohälsa eller missbruk.

Screening för sexuella övergrepp vid hälsokontroller för barn, bättre utbildning om sexuella övergrepp för sjukvård och socialtjänst, ökad stöttning av våldsutsatta är några av de krav som föreningen #utanskyddsnät arbetat för sedan 2017.

Dessa frågor sammanfaller till stor del med de som Feministiskt Initiativ i Stockholm drev under åren i Kommunfullmäktige 2014–2022.

–För oss i Fi Stockholm gäller nu först och främst att fortsätta att utgöra en blåslampa i frågor som rör kvinnors, barns, icke-binäras och funktionsvarierades utsatthet, belysa mäns våld mot kvinnor, reagera mot rasism och kräva ansvar från styrande att möta upp mot de stora bristerna som fortsätter att finnas kvar och förvärras och lämnas utan åtgärd, säger Sara Soumah, ordförande i Fi Stockholms styrelse.

Järvaveckan startade 2016 av Ahmed Abdirahman i syfte att minska avståndet mellan medborgare, politiker, myndigheter, civilsamhället och företagsledare.

Anledningen till att Feministiskt Initiativ inte själva närvarar är att det enligt Järvaveckans bestämmelser endast är partier som idag finns representerade i riksdag, kommun och region, som erbjuds att hyra mässplats.