Nyheter

Färre katolska kvinnor går i kyrkan

Färre katolska kvinnor går i kyrkan.

De italienska kvinnor som inte går i kyrkan regelbundet överstiger för första gången antalet kvinnor som besöker en religiös kultplats varje vecka.

Kvinnorna i Italien har alltid representerat grundpelaren i den katolska kyrkan. Inte minst när det handlar om att fylla kyrkbänkarna under veckans mässdagar. Det har traditionellt alltid varit numerärt fler kvinnor än män som ofta och regelbundet gått i kyrkan och upprätthållit de religiösa traditionerna.

Men det är alltså på väg att vända och det ganska drastiskt.

Under de senaste tjugo åren har skillnaderna mellan antalet kvinnor och män som praktiserar sin tro sjunkit. Under samma tidsperiod har även antalet kvinnor som går i kyrkan sjunkit till hälften, från 44 till 22 procent.

Och nu är det alltså första gången som antalet kvinnor som inte går i kyrkan varje vecka är fler än de som gör det. En tendens som började iakttas runt år 2005 och som blev allt starkare under coronapandemin.

Minskningen av kvinnor som regelbundet praktiserar sin tro har skett i stort sett i alla åldersgrupper. Flest återfinns dock bland de yngre kvinnorna. Kvinnor i åldersgrupperna 18-24 och 25-34 år är de som i första hand överger kyrkan och de religiösa kultplatserna. De äldre kvinnorna går i högre grad i kyrkan, men mer sällan och mindre regelbundet än innan pandemin exempelvis.

Tendensen är något förvånande eftersom befolkningen blir allt äldre i Italien.

Bidragande förklaringar är att utvecklingen har gått hand i hand med att utbildningsnivån bland kvinnor ökat och att alltfler kvinnor än tidigare arbetar.