Nyheter

Världsunik krockdocka för kvinnor

Doktor Astrid Linder, forskningschef på Statens Väg- och Transportforskningsinstitut.

Trots att konsekvenserna av en bilolycka ofta är dödligare för kvinnor än för män, har krockdockor främst utformats efter den manliga kroppen. Nu har svenska forskare utvecklat världens första krockdocka baserad på kvinnlig fysik. Men intresset från branschen har varit svagt och forskarna menar att det krävs lagstiftning.

I mer än 50 år har man testat bilsäkerheten och studerat konsekvenserna av kollisioner med hjälp av krockdockor som främst är utformade efter den genomsnittliga manliga kroppen, och den krockdocka som ibland används som proxy för kvinnor är ungefär lika stor som en 12-årig flicka.

Men de senaste åren har ett forskarteam svenska ingenjörer utvecklat den första krockdocka designad efter den genomsnittliga kvinnans kropp.

Forskaren doktor Astrid Linder, forskningschef på Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI), har lett forskningsprojektet och i en intervju med BBC betonar hon vikten av jämlikhet och ökad säkerhet för alla trafikanter.

– Skadestatistik visar att kvinnor löper högre risk att drabbas av mindre allvarliga skador, säger  Astrid Linder till BBC.

En av de vanligaste skadorna vid kollisioner är whiplashskador. Kvinnor löper ungefär tre gånger så hög risk att drabbas av whiplashskador. Detta tros bero på att bland annat säkerhetsfunktioner som airbags, säkerhetsbälten och nackstöd är utformade efter mannen. Detta resulterar i sämre passform för kvinnor när det gäller att reducera kraften från en kollision och därmed blir skyddet sämre.

Frågan är dock inte ny. Under många år saknades finansiering till den här typen av forskning och intresset från branschen har varit lågt. Därför behövs lagstiftning som tvingar biltillverkarna att ta ansvar. 

Astrid Linder tror att hennes forskning kan bidra till att bilar blir säkrare i framtiden och hon betonar de viktigaste skillnaderna mellan män och kvinnor.

”Vår förhoppning är att projektet kommer att få bred nytta i samhället och att vi inom en snar framtid kommer att se att fordonens säkerhet kommer att bedömas lika för hela befolkningen, både män och kvinnor. Men det måste börja med reglering”, säger Linder till CNN.