Nyheter

Dövas Kvinnoförening prisas

Dövas Kvinnoförening prisas.

Dövas Kvinnoförening i Stockholm får Svenska Afghanistankommitténs (SAK:s) utmärkelse Årets Afghanistanvän 2023. 

Dövas Kvinnoförening i Stockholm är en ideell förening som under många år har stöttat arbetet för kvinnor och flickor med hörselnedsättning i Afghanistan. För detta belönas de med SAK:s solidaritetspris.

– Det var verkligen en överraskning att vi fick priset, och en stor ära. Det är så viktigt att vi lyfter fram teckenspråket, och döva, särskilt kvinnor och flickor, sade Eva Hovergren ordförande i samband med mottagandet av priset i Rättvik. 

I motiveringen framkom att föreningen får priset ”för sitt mångåriga och outtröttliga stöd till SAKs arbete med utbildningsinsatser och arbetsskapande insatser för att bryta stigmat och ge döva och hörselskadade kvinnor i Afghanistan en chans att fungera och vinna respekt i samhället. Deras stöd har, genom åren, hjälpt tusentals flickor och kvinnor till utbildning och arbete. Det har bidragit till att ge dem en ny status och värdighet i lokalsamhället som på sikt kan förändra samhällets syn i stort.”

Dövas Kvinnoförening i Stockholm bildades 1896 och har idag över 400 medlemmar.

Personer med funktionsnedsättningar är en av SAKs prioriterade målgrupper i arbetet i Aghanistan. I förberedande klasser får döva och barn med hörselnedsättning lära sig teckenspråk för att kunna kommunicera med sin omgivning. De lär sig också att läsa och skriva så att de kan integreras i allmän skola. Kvinnor med funktionsnedsättning erbjuds yrkesträning. När kvinnor får en egen inkomst får de större självständighet och en starkare ställning i både familjen och i samhället i stort.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV