Nyheter

Ökad cancerrisk efter äggledarinflammation

 Klamydia- og gonoretest på apotek.

Äggledarinflammation ökar risken för kvinnor att utveckla äggstockscancer, enligt en nyligen publicerad studie. Forskningen visar att klamydiabakterien Chlamydia trachomatis, som är den vanligaste orsaken till äggledarinflammation, kan spela en roll i sambandet.

Äggstockscancer är en allvarlig sjukdom som drabbar drygt 700 kvinnor om året i Sverige. En av utmaningarna med denna cancerform är att den ofta inte ger tydliga symtom i tidigt skede, och det finns inga tillförlitliga screeningmetoder för att upptäcka den. Det innebär att tumören ofta sprider sig och blir svår att behandla när den väl upptäcks.

Tidigare studier har pekat på äggledarinflammation som en potentiell riskfaktor för äggstockscancer. Sarah Jonsson från Institutionen för klinisk vetenskap, på Umeå universitet, har i sin avhandling undersökt sambandet mellan äggledarinflammation, klamydiabakterier och risken att utveckla epiteliala äggstockstumörer, som står för cirka 90 procent av alla fall av äggstockscancer.

Ökad cancerrisk

Resultaten av studien visar att kvinnor som tidigare haft äggledarinflammation löper en högre risk att drabbas av äggstockscancer.

När det gäller kopplingen till klamydiabakterien är resultaten däremot inte entydiga. Studien visade att klamydiabakteriens DNA kunde påvisas i äggstocksvävnad från kvinnor med äggstockscancer, men inte hos kvinnor med borderlinetumörer eller godartade tumörer.

– Underlaget är dock så pass litet att man inte kan dra några definitiva slutsatser. Vår studie med klamydiabakteriens antikroppar i blodprover kunde inte påvisa någon association med senare risk för äggstockscancer, vilket tidigare studier har gjort. Resultaten ger anledning att undersöka sambandet mellan äggstockscancer och klamydiabakterien med en annan mer specifik klamydiaantikropp, förklarar Sarah Jonsson i ett pressmeddelande.

En annan upptäckt i studien är att upprepade äggledarinflammationer är kopplade till större ökning av risken för äggstockscancer. Dessutom skilde sig sambandet mellan de olika subtyperna av äggstockscancer åt.

– Resultaten från avhandlingen ger oss en bättre förståelse av sambandet mellan äggledarinflammation och ökad risk för äggstockscancer, men fler och större studier behövs. Det verkar som att sambandet mellan äggledarinflammation och äggstockscancer beror på fler faktorer än enbart klamydiabakterier. Det krävs dock ytterligare studier för att bedöma om det finns ett orsakssamband samt om äggledarinflammation påverkar prognosen vid äggstockscancer, säger Sarah Jonsson.

Forskare och läkare betonar vikten av att kvinnor är medvetna om symtom på äggledarinflammation, såsom buksmärtor, feber och oregelbunden menstruation, och att söka medicinsk hjälp vid misstanke om infektionen. Att behandla äggledarinflammation i ett tidigt skede kan potentiellt minska risken för att utveckla äggstockscancer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV