Nyheter

Våldsutsatta barn osynliggörs i domstolar

FOTO: Jessica Gow / TT.

Hela processen för vårdnadstvister behöver ses över för att kunna ge tillräckligt skydd åt våldsutsatta barn. Detta enligt Jämställdhetsmyndigheten, som menar att domstolarnas nuvarande arbetssätt främst fokuserar på föräldrarna, vilket kan innebära allvarliga konsekvenser för barnen.

I en nyligen publicerad rapport fastställer Jämställdhetsmyndigheten att processen för vårdnadstvister behöver genomgå en omfattande reform för att kunna erbjuda tillräckligt skydd åt våldsutsatta barn.

Enligt myndigheten lägger dagens arbetssätt i domstolarna alltför stor vikt vid föräldrarnas intressen och missar att prioritera barnens trygghet och välbefinnande.

Lena Ag, Generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten, menar att barnrättsperspektivet måste sättas i centrum för vårdnadstvister. För att uppnå detta föreslår hon att frågan om en alternativ tvistemålsprocess, genom till exempel särskilda barndomstolar, bör utredas noggrant.

– Flera uppmärksammade fall har visat vilka konsekvenser det kan få för barnen att bo hos eller ha umgänge med en våldsam förälder. Domstolarnas förutsättningar för att pröva frågorna om vårdnad, boende och umgänge behöver förbättras så att de kan säkerställa skydd för våldsutsatta vuxna och barn, säger Lena Ag, Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör, i ett pressmeddelande. 

En annan viktig aspekt som lyfts fram i rapporten är behovet av att stärka barnets rätt till delaktighet i processen. För närvarande ges barnens berättelser och åsikter alltför lite eller ingen beaktning. För att rätta till detta föreslår myndigheten att frågan om ett ombud för barn bör utredas ytterligare.

Enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten, Mikael Thörn, påpekar att barnen för närvarande varken har talerätt eller ombud i tvistemål om vårdnad, boende och umgänge.

– Barnen har varken talerätt eller ombud och det bidrar till att de osynliggörs i processen. Domstolarna behöver också göra mer välgrundade riskbedömningar, som framgår i domen och som tar hänsyn till våldets omfattning och konsekvenser för barnet. För att göra det behöver domarna mer kunskap om våld, säger Mikael Thörn.

Rekommendationer

Rapporten från Jämställdhetsmyndigheten resulterar i 13 rekommendationer till regeringen, domstolarna och andra berörda aktörer.

Bland dessa rekommendationer ingår att se över tvistemålsprocessen och utreda möjligheten till alternativa förfaranden. Dessutom framhålls behovet av att utreda frågan om barnombud samt att förbättra domstolens riskbedömningar. Ytterligare åtgärder inkluderar tydligare riktlinningar i lagstiftningen angående överenskommelser i mål där det förekommer uppgifter om våld eller andra övergrepp.