Nyheter

Fler flickor än pojkar utsätts för kränkningar

Fler flickor än pojkar utsätts för kränkningar, bland annat på nätet.

Flickor utsätts i högre grad än pojkar för olika typer av kränkningar. Det handlar om nätkränkningar, sexuella trakasserier och psykiska kränkningar från andra barn och ungdomar. Det visar en undersökning från organisationen Friends.

Flickors utsatthet är både i relation till andra flickor, vilket kan handla om utfrysning och villkorad vänskap och till andra pojkar. Av killar utsätts flickor oftast för sexuella kränkningar i olika former, fysiskt, verbalt och digitalt. De här kränkningarna är vanligtvis osynliga eller dolda för de vuxna

– Elever vittnar om att vuxna i skolan inte agerar lika mycket på denna form av kränkningar som de gör på de fysiska kränkningar som pojkar utsätter varandra för, säger Anna-Carin Wettefors, sakkunnig på Friends i ett pressmeddelande.

Under de senaste tio åren har situationen förvärrats mest när det gäller nätkränkningar mot flickor i årskurs 3 till 6, visar studien.

Bland elever i åk 6-9 är det fler flickor än pojkar som svarar att de blivit utsatta för sexuella trakasserier.

– Att flickor utsätts i högre grad är en del av ett mönster som återspeglar samhället, där köns- och sexualitetsnormer skapar regler och förväntningar. Det är därför oerhört viktigt att skolor arbetar normmedvetet, menar Anna-Carin Wettefors.

Enligt henne vill barn och unga att normmedvetenhet och värderingsövningar kring sexuella trakasserier ska vara återkommande i undervisningen.

Studien visar också att det är många flickor som känner sig ensamma. En tredjedel av flickorna i årskurs 3 – 6 uppger detta och det är betydligt fler är i andra grupper.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV