Nyheter

Förgiftningar av skolflickor i Afghanistan

Afghanska flickor i en grundskola i den afghanska huvudstaden Kabul i mars 2021 – före talibanerna tog makten i landet.

Över 80 skolflickor har förgiftats på två grundskolor i norra Afghanistan. Det rapporterar lokala skolmyndigheter.

Förgiftningen av 80 skolflickor på två olika grundskolor i Afghanistan rapporteras vara de första attackerna av den här typen som har inträffat i landet sedan talibanerna tog makten i augusti 2021.

Talibanerna har sedan maktövertagandet kritiserats hårt för att inskränka kvinnors och flickors rättigheter. Något som har har mött starka reaktioner både i och utanför landet. 

Det är förbjudet för flickor att delta i utbildning efter sjätte klass, inklusive universitetsutbildning. Kvinnor är också utestängda från de flesta jobb och offentliga utrymmen.

Hittills är en person misstänkt för att ligga bakom förgiftningarna, enligt skolmyndigheterna. Men inga detaljer är fastställda. Det finns inte heller några uppgifter om hur förgiftningarna gått till eller vilka slags skador flickorna ådragit sig.

I grannlandet Iran har flera förgiftningsattacker mot flickor i olika skolor ägt rum sedan i november. Över 13 000 skolflickor och kvinnliga studenter har drabbats. Inte heller i dessa fall finns några uppgifter om vem som ligger bakom eller vilka kemikalier som använts.