Nyheter

Nio av tio har fördomar mot kvinnor

Nio av tio män och kvinnor världen över har fördomar mot kvinnor. Och inga förbättringar har skett det senaste årtiondet. Det är de dystra slutsatserna i en ny FN-rapport om fördomar med fokus på kön.

Fördomar mot kvinnor finns bland såväl män som kvinnor, men är vanligare bland män. Även i länder där fördomar är mindre vanliga har en fjärdedel åtminstone en fördom mot kvinnor. Rapporten som sammanställts av FN:s utvecklingsprogram fokuserar på de binära könen, alltså män och kvinnor.

Hälften av de svarande anser att män är bättre politiska ledare än kvinnor och två av fem anser att män är bättre företagsledare. De här fördomarna påverkar kvinnors vilja att ge sig in i politiken och företagsvärlden, enligt FN.

En av fyra tycker det är okej att slå sin fru

En fjärdedel av de svarande, 25 procent, anser att det är okej för en man att slå sin fru. Samtidigt uppger en fjärdedel av de kvinnor över 15 år som deltog i undersökningen att de upplevt våld i nära relationer.

Att fördomar mot kvinnor fortsätter existera påverkar kvinnors rättigheter, konstaterar FN. Exempelvis hindras kvinnors ekonomiska egenmakt av dessa fördomar. 

I rapporten framkommer det att endast 27 procent anser att det i en demokrati är viktigt att kvinnor har samma rättigheter som män.

Kvinnor underrepresenterade i ledande roller

Fördomarna reflekteras också i det faktum att kvinnor är underrepresenterade i ledande roller. Så här har det varit länge och inga förändringar syns under de senaste åren.

Endast 10 procent av världens ledare är kvinnor och siffran har hållits på samma nivå sedan år 1995. Kvinnor sitter på endast en fjärdedel av stolarna i världens parlament och riksdagar.

Kvinnliga politiker tvingas ofta utstå hårdare kritik och fördomar jämfört med sina manliga kollegor, vilket kan bidra till att färre kvinnor väljer att ge sig in i politikens värld, bedöms det i rapporten.

Färre kvinnor sitter också på chefsposter i arbetsmarknaden. Mindre än var tredje företagsledare är kvinna. Samtidigt anser 46 procent av de svarande att män har mer rätt till jobb än kvinnor.

Kvinnor mer utbildade än män

Utvecklingen på arbetsmarknaden motsvarar inte verkligheten där kvinnor är mer utbildade än någonsin. I 59 länder världen över är kvinnorna mer utbildade än män, men trots det dominerar männen på arbetsmarknaden och får högre lön än kvinnor. Männen har i medeltal 39 procent högre lön än kvinnor globalt sett.

Regeringars jämställdhetsarbete avgörande

Vad regeringar och myndigheter gör spelar dock roll för att motverka fördomar mot kvinnor och skillnader mellan könen. Därför är det viktigt att det sker ett systematiskt arbete i alla stater för att förbättra möjligheterna för kvinnor till att kunna leva ett jämlikt och jämställt liv.

I rapporten kommer FN med rekommendationer som handlar om att öka det sociala skyddet, implementera sätt att öka kvinnors deltagande i politiken och bekämpa hatretorik mot kvinnor.