Nyheter

Omtvistat Gay Games i Hongkong 

Lisa Lam, en av dem som arbetar för organisationen av Gay Games i Hong Kong 2023.

Sportevenemanget Gay Games ska hållas i Hongkong och Mexiko i november i år. Men nu uppmanar människorättsaktivister från Hongkong att spelen inte arrangeras där, eftersom människorättssituationen har försämrats avsevärt den senaste tiden.

I ett öppet brev anklagas ledningen för Gay Games i Hongkong att svika spelens ”värderingar och principer” om den går fram med att hålla spelen i Hongkong senare i år.

Enligt undertecknarna har ledningen ”allierat sig med proauktoritära individer som är ansvariga för utbredd förföljelse mot Hongkongs folk”.

Det var 2017 som Hongkong utsågs som en av två värdstäder. Då sågs detta som positivt och som en möjlighet att stärka hbtq-personers rättigheter i såväl Hongkong som i regionen. Spelen sågs som en möjlighet att snabbt få igång ett bredare samtal kring hbtq-personers rättigheter i Hongkong.

Sedan dess pågår det dock en ständig rättighetskamp och situationen för människorättsförsvarare har försämrats avsevärt både i Kina och Hongkong sedan 2010.

I mars i år dömdes tre ledare för demokratirörelsen Hong Kong Alliance till fyra års fängelse för att inte ha lämnat mötes- och finansiella handlingar till polisen. Organisationen har under de senaste tre årtiondena arrangerat ljusmanifestationer i staden den 4 juni varje år till minne av protesterna vid Himmelska fridens torg i Peking 1989.

Och den 4 juni i år uppges ett trettiotal personer ha gripits av polis i Hongkong i samband med att de hedrat just årsdagen av massakern.

Den årliga ljusmanifestationen förbjöds av myndigheterna 2020. Enligt den stränga säkerhetslagen i Hongkong som infördes efter de omfattande demokratiprotesterna i slutet av 2010-talet har myndigheterna rätt att begära in handlingar från organisationer som misstänks agera för utländska intressen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV